×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 32

Plângere pentru Faraon. Prăbuşirea marelui crocodil. Egiptul va fi nimicit de împăratul Babilonului. Cântare de pogribanie pentru Faraon, osândit să sălăşluiască în Şeol la un loc cu cei ucişi de sabie, unde sălăşluesc împăraţii, regii şi principii lumii.

1 Fost-a cuvântul Domnului către mine, în anul al doisprezecelea, în luna a douăsprezecea, la zi-întâi a lunii, şi-mi zise:

2 «Fiul omului! Alcătueşte o plângere pentru Faraon, împăratul Egiptului, şi-i spune: Leu al neamurilor, cum ai pierit! Fost-ai un crocodil în Nil, care făceai să bolborosească apa cu nările tale, o tulburai cu picioarele tale şi valurile ei le răscoleai!»

3 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Întinde-voi împotriva ta mreaja mea, adunare mare de popoare, ca să te scoată cu mreaja mea.

4 Şi te voi arunca pe uscat, pe pământ te voi zvârli şi voi îngădui ca toate păsările cerului să se aşeze pe tine, şi voi sătura din tine toate fiarele sălbatice,

5 Şi carnea ta o voi arunca pe munţi şi văile le voi umplea cu stârvul tău,

6 Apoi voi adăpa pământul cu prisosul sângelui tău până la munţi şi prăpăstiile pământului se vor umplea de tine.

7 Şi când te vei stinge, voi acoperi cerurile, stelele le voi întuneca, soarele îl voi acoperi cu nour, iar luna nu-şi va mai răspândi lumina sa;

8 Toţi luminătorii strălucitori din cer îi voi întuneca din pricina ta, şi întuneric voi aduce pe faţa pământului», – zice Domnul Dumnezeu.

9 «Şi inima multor popoare o voi umplea de zbucium, când voi aduce pe robii tăi în împărăţiile pe care tu nu le cunoşteai.

10 Multe neamuri se vor speria de tine şi pe împăraţii lor îi va apuca fiorul, când voi învârti sabia mea în faţa lor, şi vor tremura neîncetat fiecare cu gândul la viaţa lui, în ziua prăbuşirii tale.»

11 Şi iată ce grăieşte Domnul: «Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine!

12 Cu spada voinicilor tuturor cruntelor popoare, doborî-voi mulţimea ta, – ei vor pustii strălucirea Egiptului şi vor nimici toată gloata lui.

13 Prăpădi-voi toate vieţuitoarele din apele tale cele mari, picior de om să nu le mai turbure şi copită de dobitoc să nu le mai răscolească!

14 Atunci limpezi-voi apele şi fluviile vor curge ca untdelemnul», – zice Domnul Dumnezeu,

15 «Când voi preface ţara Egiptului în pustietate şi când va fi pustiită în tot cuprinsul ei, când voi ucide toţi locuitorii dintr’însa, ca să ştie că eu sunt Domnul.

16 Iată plângerea, pe care s’o rostească, – s’o rostească fiicele noroadelor pentru Egipt şi pentru poporul său», – zice Domnul Dumnezeu.

17 În anul al doisprezecelea, în luna întâia, în ziua a cincisprezecea, fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi spuse:

18 «Fiul omului! Suspină pentru norodul Egiptului, fiindcă eu îl voi pogorî în adâncurile pământului, la cei ce s’au şi pogorît în mormânt.

19 Pe cine întreci tu în frumuseţe? Pogoară-te şi sălăşlueşte cu cei netăiaţi împrejur,

20 În mijlocul celor care au căzut de sabie. Acolo va sălăşlui şi el împreună cu poporul lui.

21 Şi voinicii lui îi vor grăi: «În fundul Şeolului cu soţii lui de luptă! – Să se pogoare şi să sălăşluiască cei netăiaţi împrejur, în mijlocul celor străpunşi de sabie! –

22 Acolo se află Asiria şi cu tot poporul, împrejurul mormântului ei, toţi sunt morţi, căzuţi în ascuţişul săbiei;

23 Mormintele ei se află în fundul adâncului, iar poporul împrejurul mormântului, toţi morţi, căzuţi în ascuţişul săbiei, care răspândiseră groază în pământul celor vii.

24 Acolo este Elamul şi tot poporul lui, împrejurul mormântului lui, toţi morţi, căzuţi in ascuţişul săbiei, care se coborîseră netăiaţi împrejur în adâncurile cele mai de jos ale pământului, ei care răspândiseră groază în pământul celor vii, şi acum îşi poartă ocara la fel cu cei ce s’au pogorît în mormânt.

25 – În mijlocul celor morţi îi pregătiră lui Elam sălaşul său şi norodului său; împrejurul lui se află mormintele lor; toţi sunt netăiaţi împrejur, ucişi de sabie, şi ei, care răspândiseră spaima în pământul celor vii, acum îşi poartă ocara cu cei ce s’au pogorît în mormânt şi au fost aşezaţi cu cei omorîţi. –

26 Acolo este Meşec şi Tubal, împreună cu norodul, împrejurul mormintelor lor, toţi netăiaţi împrejur, ucişi de sabie, şi care răspândiseră groaza în pământul celor vii.

27 Şi ei nu sălăşluesc cu vitejii care din vremi străvechi s’au pogorît în Şeol cu armele lor de luptă şi cărora li s’a pus sabia sub cap, ci îşi poartă păcatul în oasele lor, fiindcă prin faptele lor războinice răspândiseră groaza în pământul celor vii.

28 Şi tu vei sălăşlui în mijlocul celor netăiaţi împrejur, cu cei ucişi de sabie.

29 Acolo este Edomul, regii şi principii lui, care prin faptele lor războinice au fost aşezaţi cu cei ucişi de sabie – ei stau cu cei netăiaţi împrejur, cu cei ce s’au pogorît în mormânt.

30 Acolo sunt toţi stăpânitorii de la miază-noapte şi toţi Sidonienii, care s’au pogorît ucişi, deoarece prin războaiele cu care răspândiseră groază, acum sunt de ocară. Acolo stau aceşti netăiaţi împrejur cu cei ucişi de sabie şi-şi ispăşesc ocara cu cei ce s’au pogorît în mormânt.

31 Faraon îi va vedea şi se va mângâia cu tot norodul lui, căci Faraon cu oastea lui sunt ucişi de sabie», – zice Domnul Dumnezeu, –

32 «Căci a răspândit spaimă în pământul celor vii, de aceea va fi sălăşluit în mijlocul celor netăiaţi împrejur, cu cei ucişi de sabie, Faraon şi tot norodul lui», – zice Domnul Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.