×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 30

Profeţie împotriva Egiptului; judecata cea ameninţătoare a lui Dumnezeu se apropie. Nabucodonosor, împăratul Babilonului, va fi unealta prin care Dumnezeu va pedepsi Egiptul. Braţul lui Faraon va fi zdrobit, ca el să cunoască pe Domnul.

1 Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a grăit:

2 «Fiul omului, profeţeşte şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu! Bociţi-vă: O, ce zi!

3 Căci aproape este ziua, ziua Domnului – zi nouroasă; sfârşitul popoarelor!

4 Sabie va veni împotriva Egiptului, vreme de spaimă va fi în Etiopia, când vor cădea ucişi în Egipt, când bogăţiile vor fi prădate şi temeliile dărâmate.

5 Etiopienii, Libienii şi Lidienii şi toată amestecătura de noroade şi Cub şi locuitorii din ţara legământului cu el vor cădea de sabie.»

6 Aşa rosteşte Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea şi strălucirea puterii lui va da înapoi, de la Migdol şi până la Siena cădea-vor de sabie», – zice Domnul Dumnezeu.

7 «Şi va fi pustiit în mijlocul ţărilor pustiite, şi oraşele lui vor fi în mijlocul oraşelor pustiite,

8 Şi atunci vor cunoaşte că eu sunt Domnul, când voi pune foc Egiptului şi când toţi soţii lui de luptă vor fi zdrobiţi.

9 În ziua aceea, vor ieşi soli în grabă înaintea mea, ca să spăimânte pe Etiopienii neprimejduiţi, şi vor fi cuprinşi de groază ca în ziua Egiptului, căci iată-o că vine!»

10 Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Voi curma zarva Egiptului, prin mâna lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului.

11 El şi poporul său, cel mai crud dintre neamuri, vor fi aduşi să pustiască Egiptul, şi vor scoate sabia din teacă împotriva Egiptului şi vor umplea ţara de morţi.

12 Atunci voi usca fluviile şi voi vinde ţara în mâna celor necredincioşi şi voi pustii ţara în tot cuprinsul ei, prin mâna streinilor. Eu, Domnul, am grăit aşa!»

13 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Nimici-voi şi idolii! Şi voi curma dumnezeii din Memfis şi voevozii din Egipt, ca să nu mai fie, şi voi răspândi frica în ţara Egiptului,

14 Şi voi pustii Paturesul şi voi da foc Ţoanului, şi voi judeca Teba.

15 Vărsa-voi mânia mea împotriva Sinului, cetatea Egiptului, şi voi prăpădi gloata din Memfis.

16 Pune-voi foc Egiptului, Siena se va zbuciuma de durere, Teba va fi cucerită şi locuitorii vor fi împrăştiaţi.

17 Flăcăii din On şi din Bubastis de sabie vor cădea şi femeile vor fi duse în robie.

18 În Tahpanhes se va întuneca ziua, când voi zdrobi schiptrul Egiptului şi voi curma strălucirea puterii lui, şi se va acoperi ca de un nour, iar fiicele lui vor pleca în robie.

19 Astfel voi judeca eu Egiptul, ca să cunoască el că eu sunt Domnul.»

20 Apoi fost-a cuvântul Domnului în anul al unsprezecelea, în luna întâia, în ziua a şaptea a lunii, şi-mi grăi:

21 «Fiul omului! Zdrobit-am braţul lui Faraon, împăratul Egiptului, şi iată că nu va fi legat cu vre-o legătură ca să se tămăduiască, să se înzdrăvenească şi să apuce iar sabia în mână.»

22 De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată că sunt împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, şi-i voi zdrobi mâinile lui – pe cel zdravăn şi pe cel zdrobit – ca să-i cadă spada din mână,

23 Şi voi risipi Egiptul printre popoare şi-l voi răspândi prin împărăţii.

24 Dar voi întări mâinile împăratului Babilonului, şi-i voi da sabia mea în mâna lui şi voi zdrobi mâinile lui Faraon, ca să se vaiete, cum se văietă cei străpunşi de sabie.

25 Şi voi înzdrăveni mâinile împăratului Babilonului, încât mâinile lui Faraon să rămâie fără vlagă, şi aetfcl să ştie el că eu, Domnul, am dat sabia mea în mâna împăratului Babilonului, ca s’o întindă pe deasupra ţării Egiptului.

26 Aşa e! împrăştia-voi pe Egipteni printre popoare şi-i voi răspândi în împărăţii, ca să cunoască ei că eu sunt Domnul.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.