×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 27

Plângere cu prilejul prăbuşirii Tirului. Tirul, corabia cea de desăvârşită frumuseţe, care avea într’însa tot ce-i trebue: vâsle, pânze şi ostaşi din cei mai îndemânateci, şi care făcea negoţ cu întreaga lume: cu Grecii, cu Edomiţii, cu Arabii, va pieri. La prăbuşirea lui, toţi voi rămânea înmărmuriţi şi vor alcătui o plângere: «Cât a fost Tirul de strălucit în inima mării!…»

1 Fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

2 «Şi tu, fiul omului, alcătueşte o plângere asupra Tirului,

3 Şi spune Tirului care este aşezat pe ţărmul mării, care face neguţătorie cu multe ţinuturi îndepărtate: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu! Tu zis-ai, Tirule, că eşti corabie de desăvârşită frumuseţe.

4 În inima mării se află ţinutul tău, iar corăbierii care te-au făcut, făcutu-te-au negrăită în frumuseţea ta.

5 Făcutu-ţi-au toată lemnăria ta de chiparos din Senir, iar ca să-ţi facă un catarg luat-au un cedru din Liban.

6 Vâsle făcutu-ţi-au din stejarii din Basan. Acoperişul tău a fost din fildeş prins în lemn de molift din insulele Chitim.

7 Pânzele tale, din vison de Egipt brodat, îţi slujeau şi ca steag. Porfiră violetă şi stacojie din ostroavele Elişa alcătuiau umbrarul corăbiei.

8 Principii Sidonului şi ai Arvadului îţi erau vâslaşi. Iscusiţii din Simira erau în tine şi-ţi erau cârmaci,

9 Bătrânii Biblosului şi meşterii lui erau la tine ca să astupe crăpăturile corăbiei.

10 Toate corăbiile de pe mare cu marinarii lor erau la tine ca să facă schimb de mărfuri. Perşii, Lidienii şi Libienii erau oşteni în oştirea ta, ei îşi atârnau în tine coiful şi pavăza şi ei îţi făceau podoaba ta.

11 Fiii Arvadului şi Cilicienii erau de jur-împrejur pe zidurile tale, şi Gamadiţii în turnurile tale; scuturile lor atârnau pe zidurile tale de jur-împrejur şi ele te făceau negrăit de frumoasă.

12 Tarşişul făcea negoţ cu tine din pricina prea multei tale bogăţii şi-ţi dădea în schimb: argint, fier, cositor şi plumb.

13 Grecii, Tubal şi Meşec făceau negoţ cu tine şi făceau schimb de mărfuri, pe robi şi pe odoare de aramă.

14 Din Togarma îţi dădeau în schimb: cai, călăreţi şi catâri.

15 Fiii lui Dedan făceau negoţ cu tine, din depărtate ţinuturi îţi aduceau mărfurile lor şi-ţi dădeau ca plată fildeş şi abanos.

16 Edomul făcea negoţ cu tine din pricina târgului tău mare şi dădea în schimbul mărfurilor tale: carbunculul, smaraldul, crisolitul, visonul, mărgeanul şi rubinele.

17 Iuda şi Israilul făceau negoţ cu tine şi dădeau în schimb: grâu, stirax, ceară, miere, untdelemn şi balsam.

18 Damascul făcea negoţ cu tine din pricina produselor tale – a tuturor bogăţiilor tale – cu vin de Helbon şi cu lână…

19 Din Uzai îţi aduceau în schimb: fier lucrat, scorţişoară şi trestie mirezmată.

20 Dedan făcea negoţ cu tine cu pături pentru călărit.

21 Arabia şi toţi voevozii Chedarului făceau negoţ cu tine şi-ţi dădeau în schimb: miei, berbeci şi ţapi.

22 Neguţătorii din Saba şi Raema făceau negoţ cu tine, dând în schimb: mirezme de tot soiul, tot felul de pietre nestimate şi aur, pentru mărfurile tale.

23 Haranul, Cane şi Eden făceau negoţ cu tine, chiar Asiria şi Media făceau negoţ cu tine.

24 Şi făceau negoţ cu veşminte strălucite, cu mantii de porfiră violetă şi brodată, cu covoare ţesute cu felurite colori, funii împletite şi tari. Cu astfel de lucruri făceau negoţ cu tine.

25 Corăbiile din Tarşiş te slujeau pe tine pentru dusul mărfurilor tale. Şi tu ajunseseşi ticsită şi tare falnică în inima mării.

26 Pe întinsele ape te duceau vâslaşii care te însoţeau. Dar… un vânt de la răsărit te sfărâmă, în inima mării.

27 Averea ta şi mărfurile tale, marinarii şi cârmacii, meşterii dulgheri pentru dresul spărturilor, cumpărătorii de mărfuri, toţi ostaşii, care se aflau în tine, grosul norodului care se afla în tine se scufundară în adâncul mării, în ziua prăbuşirii tale…

28 La strigătul tău cel puternic cârmacii tremura-vor şi îşi vor pierde cumpătul,

29 Şi toţi vâslaşii tăi coborî-se-vor de pe corăbiile lor; marinarii şi toţi cârmacii mării veni-vor pe uscat,

30 Te vor boci cu mare glas şi vor ţipa amarnic, pulbere îşi vor pune în cap şi se vor tăvăli în cenuşă.

31 Şi îşi vor rade capul pentru tine, se vor încinge cu sac şi vor plânge pentru tine cu amărăciune în suflet şi cu suspin amar.

32 Şi în suspinul lor vor alcătui o plângere pentru tine şi te vor plânge: «Cine a fost ca Tirul strălucit în mijlocul mării!

33 Când porneau mărfurile tale pe mare, săturai mulţime de popoare, cu bogăţia ta cea mare şi cu mărfurile tale îmbogăţit-ai împăraţii pământului!

34 Şi acum te-ai sfărâmat, pierit-ai în valurile mării, în adâncurile apelor! Mărfurile tale şi tot norodul tău au căzut în adânc!

35 Toţi locuitorii insulelor stau încremeniţi de tine, şi regii lor sunt cuprinşi de groază şi lăcrămează.

36 Neguţătorii popoarelor bat din palme în ciuda ta şi te flueră, căci ţi-ai găsit un sfârşit năprasnic şi în veci nu vei mai fi!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.