×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 26

Profeţie împotriva Tirului, care va fi nimicit de Nabucodonosor, împăratul Babilonului. La căderea Tirului, toate popoarele se vor cutremura. Hotărîrea aceasta vine de la Domnul.

1 Iar în anul al unsprezecelea, în luna întâia, în ziua întâia, fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

2 «Fiul omului! Fiindcă Tirul a grăit Ierusalimului: «sâc sâc!» poarta noroadelor este sfărâmată, întorsu-s’a la mine belşugul strălucirii lui!

3 De aceea aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Iată eu sunt împotriva ta, Tirule, şi voi porni împotriva ta neamuri multe, cum se stârnesc talazurile mării,

4 Care vor dărâma zidurile Tirului şi turnurile le vor prăbuşi, şi eu voi mătura pulberea departe de el şi îl voi preface în stâncă pleşuvă,

5 Dar să mai rămână loc pentru mreje în mijlocul mării, căci eu grăiesc», zice Domnul Dumnezeu. «Şi să fie prada noroadelor,

6 Iar cetăţile învecinate de pe uscat nimicite să fie cu spada, ca să simtă ei că eu sunt Domnul.»

7 Dar iată ce rosteşte Domnul Dumnezeu: «Stârni-voi îndată împotriva Tirului pe Nabucodonosor, împăratul Babilonului, cel de la miază-noapte, împăratul împăraţilor, cu cai, cu care de război, cu călăreţi şi cu gloată mare de noroade.

8 Cetăţile megieşe cu tine, de pe uscat, le va nimici cu sabia, val de pământ va ridica împotrivă-ţi, meterezuri va săpa împotrivă-ţi şi adăpost de scuturi îţi va împotrivi.

9 Împotriva zidurilor tale el va îndrepta izbiturile berbecilor săi, şi turnurile tale cu căngi de fier le va doborî.

10 Din pricina mulţimii cailor lui, te va acoperi cu colb, de tropotul călăreţilor săi şi de duruitul roatelor de la carele lui vor dârdâi zidurile tale şi când va intra pe porţile tale, va intra ca într’o cetate cucerită.

11 Copitele cailor săi vor călca pe toate uliţele tale, poporul tău va fi ucis cu sabia, iar columnele tale cele tari le va trânti la pământ.

12 Şi vor prăda averea ta, mărfurile tale le vor jefui, zidurile le vor prăbuşi, mândrele palate le vor dărâma, iar pietrele, lemnele şi molozul le vor zvârli în apă.

13 Aşa curma-voi mulţimea cântecelor tale, şi glasul harfei să nu se mai auză.

14 Şi te voi preface în stâncă pleşuvă, loc uscat pentru mrejele pescarilor. Şi să nu mai fii zidit la loc, fiindcă eu Domnul am grăit», rosteşte Domnul Dumnezeu.

15 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu împotriva Tirului: «La vuetul căderii tale, când cei răniţi de moarte vor geme, când sabia va ucide în tot cuprinsul tău, cutremura-se-vor ţinuturile cele mai îndepărtate:

16 Toţi voevozii din ostroavele mării se vor pogorî de pe tron, îşi vor lua coroanele din cap şi se vor dezbrăca de veşmintele lor de felurite colori, se vor înveşmânta în veşminte de jale, se vor trânti la pământ, tremura-vor fără încetare şi din pricina ta vor fi uluiţi,

17 Şi de dragul tău ridica-vor o plângere şi-ţi vor grăi: «Cum te-ai prăpădit şi ai pierit din mare, slăvită cetate, care împreună cu locuitorii ei era puternică pe mare! De care se înspăimântau toţi cei ce locuiau pe ţărmuri!

18 Şi acum ostroavele se cutremură în ziua căderii tale! Şi se înspăimântă ostroavele din mare de sfârşitul tău!»

19 Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Când te voi preface în cetate pustie, întocmai ca şi cetăţile nelocuite, când voi porni peste tine adâncul apelor celor mari care te vor învălui,

20 Pogorî-te-voi la cei ce s’au pogorît în mormânt, la un norod de odinioară, şi-ţi voi găti loc de odihnă în ţara din adâncuri, asemănătoare unor străvechi ruine, la cei care s’au pogorît în mormânt, ca să nu mai fii locuit şi să nu mai dăinueşti în ţara celor vii.

21 Pieire cumplită vei avea şi în veac nu vei mai fi, te vor căuta şi nu te vor afla», – zice Domnul Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.