×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 25

Profeţii împotriva popoarelor păgâne învecinate. Profeţii împotriva Amoniţilor, Moabiţilor, Edomiţilor şi Filistenilor.

1 Şi a fost iarăşi cuvântul Domnului către mine şi-mi grăi:

2 «Fiul omului! Îndreaptă-ţi faţa spre Amoniţi şi profeţeşte împotriva lor,

3 Şi le spune Amoniţilor: «Ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Fiindcă tu zici templului meu: «sâc!sâc!» când a fost pângărit şi pământului lui Israil când a fost pustiit, şi neamului lui Iuda, când dus a fost în robie,

4 Da-te-voi în stăpânirea Beduinilor, care să aşeze sălaşurile lor în tine şi să mute aşezările lor în tine, să mănânce rodurile tale şi să bea laptele tău.

5 Şi voi preface Raba în păşuni pentru cămile şi oraşele lui Amon în târle pentru turme, ca să ştiţi că eu sunt Domnul.»

6 Drept este ceea ce spune Domnul: «Deoarece tu baţi din palme şi buşăşti din picioare şi te bucuri din inimă cu tot dispreţul pentru pământul lui Israil,

7 Întinde-voi mâna mea împotriva ta şi te voi face pradă pentru popoare şi te voi reteza dintre neamuri şi te voi nimici dintre ţări, şi te voi prăpădi, ca să cunoşti că eu sunt Domnul».

8 Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: «De vreme ce Moabul şi Seirul zic: iată că neamul lui Israil a ajuns ca toate popoarele,

9 De aceea voi deschide trecătorile muntoase, – ca astfel cetăţile să fie nimicite până la una, ele podoaba ţării: Bet-Ieşimot, Baal-Meon şi Chiriataim, –

10 Pentru Beduinii cărora le voi da în stăpânire pe Amoniţi, ca ei să nu mai fie amintiţi printre popoare.

11 Dar şi pe Moabiţi îi voi judeca eu, ca să ştie ei că eu sunt Domnul.»

12 Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Deoarece Edomul s’a răzbunat împotriva casei lui Iuda şi s’a încărcat de vină şi se răzbună cumplit,

13 De aceea aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Iată că voi întinde mâna mea împotriva Edomului şi voi nimici dintr’însul oameni şi dobitoace şi-l voi preface în pustietate, ca de la Teman şi până la Dedan să cadă de sabie.

14 Şi voi trece răzbunarea mea împotriva Edomului în mâna poporului meu Israil, şi se vor purta după văpaia mâniei mele, ca să simtă ei răzbunarea mea», zice Domnul Dumnezeu.

15 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Fiindcă Filistenii se răzbunară cumplit şi cu dispreţ în inima lor, crunt se răzbunară, ca să nimicească desăvârşit»,

16 De aceea, aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Întinde-voi mâna mea împotriva Filistenilor şi voi nimici pe Cretanii lor şi voi prăpădi pe ceilalţi locuitori de pe ţărmul mării,

17 Şi mă voi răzbuna cu înverşunare, cu pedepse de urgie, ca să cunoască ei că eu, Domnul, sunt cel ce trimit peste ei răzbunarea mea!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.