×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 24

Cele din urmă cuvinte ale profetului despre dărâmarea Ierusalimului. Pilda cu cazanul ruginii şi soarta care-l aşteaptă. Moartea soţiei profetului. Alte lucruri care se vor mai întâmpla.

1 Fost-a cuvântul Domnului către mine în anul al nouălea, în luna a zecea, în ziua a zecea, şi-mi grăi:

2 «Fiul omului! însemnează ziua aceasta, chiar ziua aceasta, fiindcă chiar în aceasta zi împăratul Babilonului s’a aruncat împotriva Ierusalimului.

3 Şi spune acestui neam îndărătnic o pildă şi-i grăieşte: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu! Pune un cazan la foc şi toarnă apă într’însul,

4 Apoi pune hălci de carne, bucăţi bune, şolduri şi spete, şi umple-l cu oase bune.

5 Ia ceea ce este mai de frunte din turmă, pune lemne dedesubt, dă-l în clocote, aşa ca să fiarbă şi oasele dinlăuntru.

6 De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: «Vai de tine, cetate vărsătoare de sânge, cazan cu rugină, din care n’a mai ieşit rugina! Scoate bucăţile una câte una şi nu le scoate pe ales,

7 Fiindcă sângele se află încă în cuprinsul ei, vărsat pe stâncă pleşuvă, nu vărsat pe pământ, ca să-l poată acoperi cu pulbere.

8 Şi am vărsat sângele ei pe stâncă pleşuvă, ca să nu se acopere, cu gând să întărât şi să pornesc răzbunarea!»

9 Dar să vedeţi ce spune Domnul Dumnezeu: «Vai de cetatea vărsătoare de sânge! Acum voi pune şi eu o buturugă sub cazan!

10 Adu lemne multe, aţâţă focul, fierbe carnea ca terciul, apoi toarnă ciorba, iar oasele să fie arse.

11 La urmă pune cazanul gol pe cărbuni, ca să se înfierbânte şi arama să se roşească şi spurcăciunea să se topească, şi rugina să se ducă.

12 Trudă de-a surda! Rugina nu se ia, focul n’are ce-i face!

13 Dar cu spurcăciunea ta e ceva ciudat! Ori de câte ori am vrut să te curăţ, nu te-ai curăţat de spurcăciunea ta, dar tot spurcată vei rămânea până când mânia mea se va deşerta în tine!

14 Eu, Domnul, am grăit, şi toate se vor întâmpla şi le voi adeveri, nu le voi trece cu vederea şi nici nu mă voi îndura şi nici nu mă voi căi, ci după purtarea ta te vor judeca şi după faptele tale», – zice Domnul Dumnezeu.

15 Şi mai fu cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

16 «Fiul omului! Iată că printr’o moarte fără de veste te voi lipsi de plăcerea ochilor tăi! Nu suspina, nu plânge şi nu vărsa lacrămi!

17 Suspină în taină, nu cu tânguire ca după morţi, pune-ţi scufia în cap şi încalţă-te cu sandalele, nu-ţi înveli barba şi pâinea jălaniei să nu o mănânci,

18 Apoi a doua zi grăieşte norodului!» Ci seara îmi muri femeia şi a doua zi am făcut precum mi se dăduse poruncă.

19 Dar când norodul mă întâmpină cu vorba: «Spune-ne odată şi nouă de ce faci aşa?…»

20 Eu răspunsei: «Fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

21 «Spune casei lui Israil! Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Pângări-voi templul meu, mândria puterii voastre, podoaba ochilor voştri, dragostea sufletelor voastre, iar fiii şi fiicele voastre pe care i-aţi părăsit, să cadă în ascuţişul săbiei.

22 Atunci veţi face întocmai cum am făcut şi eu, nu vă veţi înveli barba şi pâinea jălaniei nu o veţi mânca,

23 Şi veţi fi cu scufia în cap şi cu sandalele în picioare, nu veţi suspina şi nici nu vă veţi boci, ci vă veţi sfârşi în păcatele voastre şi unii din pricina altora veţi încremeni de groază.

24 Şi Iezechil va fi pentru voi un semn aevea, fiindcă tot ceea ce a făcut el veţi face şi voi, iar când se va adeveri, să ştiţi că eu sunt Domnul Dumnezeu.

25 Şi tu, fiul omului, în ziua când le voi lua vârtutea lor, bucuria cea falnică, podoaba ochilor lor şi dragostea sufletelor lor, fiii şi fiicele lor,

26 În ziua aceea va sosi un fugar ca să-ţi dea de veste.

27 În ziua aceea gura ta se va deschide în faţa fugarului şi-i vei grăi şi nu vei mai fi mut şi le vei fi şi semn aevea, ca să cunoască ei că eu sunt Domnul.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.