×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 19

Cântare de plângere pentru cei din urmă regi ai regatului Iuda: Ioahaz, Ioachin şi Sedechia, sub chipul leoaicei şi al puiului de leu, precum şi al vânjosului butuc de vie.

1 Şi tu, fiul omului, rosteşte o plângere pentru voevozii lui Israil,

2 Şi spune: «Cum era maica ta ca o leoaică între lei! Stătea tolănită între lei şi îşi crescu puii săi.

3 Şi aduse un pui de-al său şi iată că era leu. Şi-l deprinse să umble după pradă şi să mănânce oameni.

4 Şi aflară de el popoarele şi-l prinseră în groapa lor, şi prins cu cârlige de fălci îl duseră în Egipt.

5 Şi când văzu că nădejdea ei fu nimicită, şi nu mai era nimic de aşteptat, luă un alt puiu de leu şi-l făcu leu mare.

6 Şi când cutreera printre lei, era leu. Şi-l deprinse să umble după pradă şi să mănânce oameni.

7 Şi aduse pradă în peşteră şi oraşele le pustii, şi ţara toată o spăimântă cu răgetul glasului său.

8 Atunci se adunară împotriva lui popoare din ţinuturi învecinate, şi-i întinseră cursa lor, şi-l prinseră în groapa lor.

9 Şi într’o cuşcă, prins cu cârlige în fălci, îl închiseră şi-l duseră la împăratul Babilonului; şi-l duseră într’o cetate, ca să nu i se mai audă glasul în munţii lui Israil.

10 Maica ta fost-a ca un butuc de vie, în vie, sădit lângă apă multă, plin de struguri şi de viţe din pricina belşugului de apă.

11 Şi avea şi o ramură vânjoasă pentru schiptru împărătesc, şi din pricina desişului crescuse înaltă la stat şi era mândră la privit, şi pentru a ei înălţime, şi pentru mulţimea viţelor sale.

12 Şi întru mânie fost-a ea smulsă şi zvârlită la pământ, şi vântul cel de răsărit uscă viţele, care fuseseră rupte, şi lăstărişul ei îl mistui focul.

13 Dar acum fost-a sădită în pustie, în pământ uscat şi însetat.

14 Şi atunci foc ieşi din viţele sale şi mistui ramurile sale, încât n’au mai avut ramură vânjoasă pentru schiptru împărătesc.» – «Cântare de plângere este, şi plângere va rămânea.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.