×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 18

Omul drept şi omul păcătos. Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci să se pocăiască şi să fie viu.

1 Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi-mi grăi:

2 «Pentru care lucru spuneţi voi acest proverb cu privire la pământul lui Israil: «Părinţii mănâncă aguridă şi copiilor li se strepezesc dinţii»?

3 Viu sunt eu», – zice Domnul Dumnezeu, – «că nu veţi mai spune proverbul acesta în Israil.

4 Iată că toate sufletele sunt ale mele: sufletul tatălui ca şi sufletul fiului, iar sufletul păcătosului să moară!

5 Un om este drept dacă săvârşeşte fapte bune şi după lege:

6 Nu mănâncă jertfe pe munţi şi ochii nu şi-i ridică spre idolii casei lui Israil, nu întinează pe femeia aproapelui său, nu se apropie de o femeie necurată,

7 Nu împilează pe nimeni, dă înapoi zălogul, nu jăcmăneşte, dă pâine celui flămând, pe cel gol îl acopere cu veşmântul său,

8 Nu dă bani cu camătă şi dobândă nu ia, mâna şi-o trage înapoi de la fărădelege, când judecă pe împricinaţi scoate adevărul la lumină,

9 El umblă în legile mele şi păzeşte îndreptările mele cu credincioşie. Iată omul drept, şi el va fi viu», – zice Domnul Dumnezeu.

10 «Dar dacă acest om va avea un fecior iabraş, vărsător de sânge, care a făcut aproapelui său unul din aceste lucruri,

11 Fără ca el să fi făcut vre-unul: va mânca jertfe pe munţi, va întina pe femeia aproapelui său,

12 Va asupri pe cel sărac si obijduit, va jăcmăni, nu va da înapoi zălogul, îşi va ridica ochii spre idoli, va săvârşi grozăvii,

13 Va da cu camătă şi va lua dobândă… Să mai trăiască unul ca acesta? Să nu trăiască, fiindcă a săvârşit toate aceste blestemăţii, şi să moară! Sângele lui să fie în capul lui!

14 Dacă el va naşte un fiu, care va vedea toate păcatele pe care le-a săvârşit tatăl său şi se va teme şi nu le va săvârşi:

15 Nu va mânca jertfe pe munţi, nu-şi va ridica ochii la idolii casei lui Israil, nu va întina pe femeia aproapelui său,

16 Nu va împila pe nimeni, nu va lua zălog, nu va jăcmăni, va da pâine celui flămând şi pe cel gol îl va acoperi cu veşmântul său,

17 Nu va săvârşi nedreptate şi dobândă cămătărească nu va lua, va face judecată şi va umbla în poruncile mele, acela să nu moară pentru fărădelegea părintelui său, ci să trăiască!

18 Dar dacă tatăl său a împilat, a jăcmănit pe altul şi a săvârşit ceea ce nu se cădea în mijlocul poporului său, să moară pentru fărădelegea lui.

19 Şi dacă mai întrebaţi: «De ce să nu ispăşească fiul fărădelegea părintelui său? Iată de ce! Fiul a săvârşit fapte bune şi, după lege, a păzit poruncile mele şi le-a împlinit, de aceea să trăiască,

20 Iar numai omul care va păcătui, vrednic este să moară! Fiul să nu ispăşească fărădelegea părintelui şi părintele să nu ispăşească fărădelegea fiului. Cel drept să fie vrednic de dreptatea sa şi cel fără de lege să fie osândit pentru fărădelegea sa.

21 Însă dacă nelegiuitul se va pocăi de păcatul pe care l-a săvârşit şi va păzi toate poruncile mele şi va săvârşi fapte bune şi cinstite, să trăiască şi să nu moară,

22 Şi toate păcatele pe care le-a săvârşit să nu i se socotească, ci pentru faptele sale cele bune să trăiască.

23 Voiesc eu oare moartea păcătosului», – zice Domnul Dumnezeu – «şi nu mai degrabă să se pocăiască şi să fie viu?

24 Dacă un om drept se va abate de la viaţa lui cea dreaptă şi va făptui fărădelegi, blestemăţii ca toate pe câte le făptueşte cel păcătos, să mai trăiască?… Ci toate faptele lui bune să nu i se pună la socoteală din pricina necredinţei şi a păcatului pe care l-a săvârşit! Din această pricină să moară!

25 Dar dacă ziceţi: «Purtarea Domnului nu este dreaptă, ascultaţi, voi neam al lui Israil: Purtarea mea nu este dreaptă? Nu, mai degrabă, purtarea voastră e nedreaptă?

26 Dacă un om drept se va abate de la calea lui cea dreaptă şi va săvârşi păcat şi moare, din pricina păcatului pe care l-a săvârşit, să moară.

27 Iar dacă un păcătos se va pocăi de păcatul pe care l-a săvârşit şi va face fapte bune şi cinstite, va rămânea cu viaţă.

28 Şi dacă chibzueşte şi se pocăeşte de toate păcatele lui pe care le-a săvârşit, să trăiască şi să nu moară.

29 Şi dacă mai zice neamul lui Israil: «Purtarea Domnului nu este dreaptă!» Oare tu, neam al lui Israil, crezi că: «Purtarea mea nu este dreaptă? Nu, mai degrabă, purtarea voastră nu este dreaptă?

30 De aceea, pe tine, neam al lui Israil, te voi judeca după faptele vieţii tale», – zice Domnul Dumnezeu. «Pocăiţi-vă de toate păcatele voastre, ca să nu mai fiţi zminteală din pricina fărădelegilor voastre.

31 Zvârliţi de la voi toate păcatele voastre cu care aţi păcătuit şi vă croiţi un cuget nou şi un duh nou. De ce să mori tu, neam al lui Israil?

32 Căci nu voiesc moartea păcătosului», – zice Domnul Dumnezeu, – «ci să se pocăiască şi să fie viu!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.