×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 13

Proorociri împotriva proorocilor şi proorociţelor mincinoase.

1 Şi iar a fost cuvântul Domnului către mine şi-mi porunci:

2 «Fiul omului! Prooroceşte împotriva proorocilor lui Israil, care proorocesc după îndemnul inimii lor, şi le spune: «Ascultaţi cuvântul Domnului!

3 Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: «Vai de proorocii cei nebuni, care se călăuzesc de duhul lor, fără să vadă nimic!

4 Ca vulpile în dărâmături, aşa sunt şi proorocii tăi, Israile!

5 Nu se aţin la spărturi şi nu întăresc cu zid casa lui Israil, ca ea să ţină piept în luptă, în ziua Domnului.

6 Văzut-au vedenii deşarte şi proorocii mincinoase, cei care zic: «Aşa rosteşte Domnul», fără ca el să-i fi trimis şi ca ei să poată avea nădejde în adeverirea cuvântului.

7 Deci voi vedeţi vedenii deşarte şi profeţiţi profeţii mincinoase ori de câte ori ziceţi: «Aşa rosteşte Domnul», fără ca eu să fi rostit nimic!»

8 De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: «Fiindcă voi grăiţi vorbe deşarte şi vedeţi minciuna, iată că sunt împotriva voastră», – zice Domnul, –

9 «Şi voi întinde mâna mea împotriva proorocilor care văd lucruri deşarte şi a acelor care proorocesc minciună: în obştia poporului meu să nu intre şi în cartea neamului lui Israil să nu fie înscrişi, în ţara lui Israil să nu intre, ca să ştie că eu sunt Domnul!

10 Fiindcă şi fiindcă ei înşală norodul meu şi-i făgăduesc «pace» când nu e pace, şi când fac un perete, îl tencuesc cu tencuială.

11 Dar spune zidarilor că zidul va cădea, că va veni un puhoi de ploaie, că va cădea grindină, că o viforniţă va sufla vijelios,

12 Şi când în sfârşit se va prăvăli zidul, atunci nu vă va întreba oricine: «Unde este tencuiala cu care aţi tencuit?»

13 Pentru aceasta, aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Stârni-voi, întru urgia mea furtună vijelioasă şi întru iuţimea mea ploaie potopitoare şi grindină va cădea în furia mea,

14 Şi voi prăvăli zidul pe care cu tencuială l-aţi tencuit şi-l voi trânti la pământ, îi voi dezveli temelia, el va cădea şi între dărâmăturile lui vă veţi găsi pieirea, ca să ştiţi că eu sunt Domnul.

15 Şi-mi voi vărsa mânia împotriva zidului şi împotriva zidarilor care cu tencuială l-au tencuit şi pe drept vi se va spune: «Unde-i zidul şi unde-s zidarii?»,

16 Adică proorocii lui Israil, care prooroceau şi vedeau pentru Ierusalim vedenii de mântuire, când nu era mântuire», – zice Domnul Dumnezeu.

17 «Şi tu, fiul omului, întoarce-te cu faţa la fiicele norodului meu, care proorocesc după capul lor şi prooroceşte împotriva lor.

18 Şi le spune: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu! Vai de cei care fac legători pentru încheieturile mâinilor şi văluri pentru orice cap şi orice stat de om, ca să prindă suflete. Vrere-aţi să omorîţi suflete pentru poporul meu, şi pentru voi să le ţineţi cu viaţă?

19 Voi mă pângăriţi pe mine în poporul meu, pentru un pumn de orz şi pentru un codru de pâine, omorînd suflete care nu se cuvine să moară, şi ţineţi cu viaţă pe cele care nu se cade să trăiască, momind cu minciuni un norod ascultător la minciună.»

20 De aceea, aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Iată că eu sunt împotriva legătorilor în care voi prindeţi sufletele ca pe păsări şi le voi da drumul şi le voi smulge din mâinile voastre; şi sufletelor pe care voi le-aţi prins, le voi da drumul.

21 Şi voi sfâşia vălurile voastre şi voi scăpa norodul meu din mâinile voastre şi nu va mai fi în mâinile voastre, ca să cunoaşteţi voi că eu sunt Domnul.

22 Voi aţi amărît cu minciună inima celui drept pe care n’am vrut să-l necăjesc şi aţi întărit mâinile celui fără de lege, ca să nu se întoarcă la pocăinţă din calea lui cea rea şi să fie viu,

23 De aceea voi nu veţi mai vedea deşarte vedenii şi nu veţi mai profeţi, fiindcă voi scăpa norodul meu din mâna voastră, şi atunci veţi şti voi că eu sunt Domnul!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.