×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PLÂNGERILE LUI IEREMIA

Capitolul 5

Plângerea a cincea. Rugăciunea profetului Ieremia.

1 Adu-ţi aminte, Doamne, de ceea ce ni s’a întâmplat nouă, uită-te şi vezi ocara noastră!

2 Moştenirea noastră a căzut în mâna streinilor, casele noastre în mâna celor de alt neam.

3 Am ajuns orfani, fără de tată, şi mamele noastre ca văduvele.

4 Bem apa noastră cu parale, lemnele noastre le luăm cu plată.

5 Împilătorii stau pe grumajii noştri şi deşi suntem vlăguiţi, n’avem parte de odihnă.

6 întindem mâna spre Egipt şi către Asiria ca să avem pâine să ne saturăm.

7 Părinţii noştri au greşit şi nu mai sunt, dar noi ducem fărădelegile lor.

8 Stăpânii noştri sunt robi, şi nimeni nu ne scoate din mâna lor.

9 Primejduindu-ne viaţa agonisim pâinea noastră, în faţa săbiei care ne ameninţă din pustie.

10 Pielea noastră arde ca un cuptor de fierbinţeala frigurilor foamei.

11 Ei au batjocorit femeile din Sion, fecioarele din cetăţile lui Iuda.

12 Principii au fost spânzuraţi şi la obrazul bătrânilor nimeni nu s’a mai uitat.

13 Feciorii învârtesc la râşniţă şi copilandrii se poticnesc sub povara sarcinilor de lemne.

14 Bătrânii nu se mai adună la poartă şi cei tineri nu mai cântă din alăută.

15 S’a dus veselia inimii noastre, jocul nostru s’a schimbat în jale.

16 Căzut-a cununa de pe capul nostru; vai nouă, căci am păcătuit!

17 Şi inima noastră e bolnavă şi se întunecă ochii noştri,

18 Când vedem muntele Sionului că a rămas pustiu şi vulpile cutreeră pe el!

19 Tu, Doamne, stai deapururi în jilţul tău, şi împărăţia ta în neam de neam!

20 De ce ne uiţi tu de istov şi ne părăseşti atât de lungă vreme?

21 Întoarce-ne către tine şi ne vom întoarce; înnoeşte zilele noastre ca în vremea cea de demult!

22 Sau ne-ai lepădat cu totul şi te-ai mâniat şi nu vrei să te mai împaci cu noi?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.