×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 6

Împresurarea şi cucerirea Ierusalimului. Nimicirea nu întârzie să vină din pricina necredinţei poporului. Pornirea năvalnică a poporului de la miază-noapte, care va cuceri Ierusalimul.

1 Adăpostiţi-vă, voi fii ai lui Veniamin, afară din Ierusalim, şi în Tecoa sunaţi din trâmbiţă, la Bethacherem faceţi semne: înfigeţi un steag! Căci o nenorocire se iveşte dinspre miază-noapte, prăpăd fără pereche.

2 Frumoasa şi alintata fiică a Sionului voi nimici-o

3 La ea vor veni ciobanii cu turmele lor; de jur-împrejurul ei ridica-vor corturi şi fiecare îşi va paşte turma în partea sa.

4 «Pregătiţi-vă de luptă împotriva ei, sculaţi-vă să megem în miez de zi! Vai nouă, căci ziua dă înspre seară şi umbrele se întind mereu!

5 Haidem să pornim la miezul nopţii să doborîm palatele ei!

6 Căci aşa grăieşte Domnul Savaot: «Tăiaţi copaci şi ridicaţi val împotriva Ierusalimului! Vai cetate mincinoasă cu lăuntrul plin de silnicie!»

7 Precum apa din fântână e proaspătă mereu, aşa şi răutatea ei izvorăşte fără de încetare. Silnicie şi nedreptate se aude strigând în ea, iar în ochii mei mereu: boală şi răniri.

8 Prinde de veste, Ierusalime, ca nu cumva sufletul meu să se desprindă de tine şi să nu te fac pustietate, pământ nelocuit!»

9 Aşa zice Domnul: «Culegeţi, culegeţi cu deamăruntul ca pe o vie rămăşiţa lui Israil, puneţi mâna pe viţe ca şi vierul!»

10 Cui să grăiesc şi pe cine să iau mărturie ca să mă asculte? Urechile lor sunt netăiate împrejur şi nu pot să ia aminte. Într’adevăr. cuvântul Domnului a ajuns pentru ei ca o batjocură şi nu mai au gust de el!

11 Iată că sunt plin de urgia Domnului şi nu o mai pot ţine! «Varsă-o peste copiii cei de pe uliţă şi în obştia flăcăilor! Căci femeia şi bărbatul vor fi luaţi în robie, bătrânul ca şi cel încărunţit de vreme.

12 Casele lor vor trece la streini împreună cu ţarinile şi cu viile lor, căci eu îmi voi întinde mâna împotriva locuitorilor ţării», – zice Domnul.

13 «De la cel de rând până la cel mai de frunte, toţi sunt lacomi de câştig, proorocul ca şi preotul, toţi umblă cu minciuna.

14 Zdrobirea poporului meu ar putea să o tămăduiască întocmai ca pe o rană uşoară, zicând: «Minunat! minunat!», când ea merge rău?

15 Se ruşinează ei cumva pentru grozăviile lor? Deloc! Ei nu se ruşinează şi nu ştiu de ocară! Pentru aceasta ei vor cădea cu cei ce cad şi ei se vor prăbuşi în ziua când îi voi pedepsi», – zice Domnul.

16 Aşa grăieşte Domnul: «Luaţi drumul cel de demult şi căutaţi căile cele de altădată, calea binelui, şi mergeţi pe ea şi veţi afla odihnă sufletelor voastre!» Dar ei au răspuns; «Nu mergem!»

17 Şi am pus lângă ei străji: «Luaţi aminte la glasul trâmbiţei!» Dar ei au răspuns: «Nu luăm aminte!»

18 Pentru aceasta ascultaţi, ceruri, şi-mi fiţi mărturie de ceea ce li se va întâmpla!

19 Ascultă şi tu, pământule! Iată, eu voi aduce peste norodul acesta o pierzanie, rodul necredinţei lor, fiindcă n’au luat aminte la căile mele şi au lepădat legea mea!

20 Ce folos de tămâia din Şeba şi de trestia aromată dintr’o ţară depărtată? Arderile voastre de tot nu le mai vreau şi de jertfele voastre nu mai simt nici o plăcere.»

21 Pentru aceasta aşa grăieşte Domnul: «Iată, voi pune în calea poporului acestuia piedici de care să se împiedice laolaltă părinţii şi copiii, iar vecinul şi cel de alături de el să piară».

22 Aşa zice Domnul: «Iată, s’a pornit un popor din miază-noapte, un popor s’a sculat de la marginile pământului,

23 Înarmat cu arc şi cu lance, neam crud şi fără milă – strigătul lui e muget de mare – călare vine şi gătit de luptă ca un om, împotriva ta, fiică a Sionului».

24 Am auzit de faima lui! Mâinile ni s’au înmuiat, spaima ne-a cuprins, zvârcoliri ca ale unei femei în naştere.

25 La câmp să nu ieşiţi şi nici să nu porniţi la drum, fiindcă sabia vrăjmaşului împrăştie pretutindeni groază.

26 O, fiica poporului meu! Încinge-te cu sac şi te tăvăleşte în cenuşă! Boceşte-te amarnic ca după singurul fiu, căci într’o clipă pustiitorul va da năvală peste noi!

27 Ispititor te-am pus peste poporul meu, lămuritor de aur, ca să ispiteşti şi să cercetezi viaţa lui.

28 Toţi sunt răzvrătiţi cerbicoşi şi hulitori – aramă şi fier – toţi sunt ticăloşiţi.

29 Foalele au început să sufle şi plumbul s’a topit! În zadar se face lămurirea! Ce-i rău nu se mai desface.

30 «Argint de aruncat» le va fi numele, fiindcă Domnul i-a aruncat pe ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.