×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 43

Ei n’au ascultat de glasul şi de porunca Domnului, ci au plecat în Egipt, luând şi pe Ieremia cu ei, şi au ajuns până la Tahpanhes. Dar aici Ieremia insuflat de Domnul vesteşte supunerea Egiptului de către Nabucodonosor, împăratul Babilonului.

1 Şi după ce a isprăvit Ieremia de spus poporului toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, cu care Domnul Dumnezeul lor îl trimisese să le spună,

2 Azaria, fiul lui Maaseia, Iohanan, fiul lui Careah şi împreună cu toţi oamenii protivnici lui Ieremia au zis: «Minciună grăieşti! Domnul Dumnezeul nostru nu te-a trimis să ne spui: Nu plecaţi în Egipt, ca să vă aşezaţi într’însul!

3 Ci Baruh, fiul lui Neria, te tot asmuţă împotriva noastră, ca să ne dea în mâna Caldeilor să ne omoare, ori să ne ia robi în Babilon.»

4 Astfel Iohanan, fiul lui Careah, cu toţi căpitanii oştirilor şi împreună cu întreg poporul n’au ascultat de glasul Domnului, ca să stea în pământul lui Iuda,

5 Ci Iohanan, fiul lui Careah, şi toţi căpitanii oştirilor au luat pe toţi cei care mai rămăseseră din Iuda şi care se întorseseră dintre toate popoarele pe unde fuseseră împrăştiaţi, să locuiască în Iuda:

6 Bărbaţi, femei, copii, domniţe, în sfârşit pe toţi aceia pe care Nebuzaradan, căpetenia gărzii, îi încredinţase lui Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, cum şi pe profetul Ieremia şi pe Baruh, fiul lui Neria,

7 Şi au trecut în ţara Egiptului, în loc să asculte de glasul Domnului. Şi au ajuns până la Tahpanhes.

8 Dar la Tahpanhes a fost cuvântul Domnului către Ieremia:

9 «Ia cu mâna ta pietroaie şi le îngroapă în faţa Iudeilor, în caldarâmul de cărămizi de la poarta palatului lui Faraon din Tahpanhes,

10 Şi le spune: «Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Iată eu voi aduce pe robul meu Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi el îşi va pune tronul său deasupra acestor pietre pe pe care tu le-ai îngropat şi el îşi va întinde peste ele schiptrul său.

11 Şi va veni şi va înfrânge Egiptul: care va fi pentru moarte va fi omorît, cel pentru robie va fi dus în robie şi cel pentru sabie va fi omorît cu sabia.

12 Şi va da foc templelor dumnezeilor Egiptului şi le va arde, şi-i va lua în robie şi va pureca pământul Egiptului, precum purecă ciobanul sarica lui, şi de acolo va pleca cu sănătate;

13 Şi va sfărâma obeliscurile din Cetatea Soarelui din Egipt, iar templele dumnezeilor Egiptului le va arde cu foc!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.