×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 42

Ieremia fiind îmbiat de căpitanii oştirii, precum şi de norod, să cadă cu rugăciunea lui înaintea Domnului, întreabă pe Domnul. El le aduce răspuns de la Domnul să rămână sub stăpânirea Caldeilor, în ţară, şi să nu se ducă în Egipt, unde vor muri de sabie, de foame şi de ciumă.

1 Apoi toţi căpitanii oştirii, împreună cu Iohanan, fiul lui Careah, Azaria, fiul lui Maaseia, şi tot norodul mic şi mare,

2 S’au apropiat de profetul Ieremia şi i-au zis: «Aibă har înaintea ta rugăciunea noastră cea din inimă, şi roagă-te pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toţi care au mai rămas din Iuda, căci din mulţi ce eram, am rămas puţini precum ne vezi cu ochii tăi.

3 Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea pe care să apucăm şi ce să facem!»

4 Dar profetul Ieremia le-a răspuns: «Am auzit! Iată, eu mă voi ruga la Domnul Dumnezeul vostru după spusa voastră, şi tot ceea ce-mi va răspunde Domnul, vi-l voi împărtăşi vouă fără să vă tăinuesc nimic.»

5 Atunci ei au încredinţat pe Ieremia zicând: «Domnul să ne fie martor adevărat şi credincios, dacă noi nu vom urma întocmai toate poruncile pe care Domnul ţi le va descoperi ţie!

6 Ori de va fi bine, ori de va fi rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, către care noi te trimitem; dar noi ştim că va fi spre fericirea noastră, dacă vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru!»

7 Iar după un răstimp de zece zile, a fost cuvântul Domnului către Ieremia.

8 Şi el a chemat la sine pe Iohanan, fiul lui Careah, şi pe toţi căpitanii oştirilor şi tot poporul de la mic la mare,

9 Şi le-a grăit: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil către care voi m’aţi trimis, să cad cu rugăciunea voastră înaintea lui:

10 «Dacă voi veţi sta nestrămutaţi în această ţară, vă voi clădi iarăşi şi nu vă voi mai dărâma, vă voi sădi şi nu vă voi mai smulge, fiindcă îmi pare rău de nenorocirea pe care v’am pricinuit-o.

11 Nu vă temeţi de împăratul Babilonului, de care vă prinde spaima, nu vă temeţi», – zice Domnul, – «căci eu sunt cu voi ca să vă mântuesc şi să vă scap din mâna lui.

12 Şi eu voi cere îndurarea lui pentru voi şi el se va îndura de voi şi vă va lăsa să locuiţi în pământul patriei voastre.

13 Dar dacă voi veţi cugeta împotrivă: «Nu vrem să locuim în ţara aceasta» şi nici nu veţi asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru,

14 Ci veţi zice! «Nu! Să ne ducem în ţara Egiptului, să nu mai vedem război, şi nici sunet de trâmbiţă să nu auzim şi să nu fim flămânzi de pâine, ci acolo să ne sălăşluim»,

15 Ascultaţi, acum, cuvântul Domnului, voi care aţi mai rămas din Iuda! «Aşa zice Domnul Savaot Dumnezeul lui Israil: «Dacă voi chibzuiţi în mintea voastră să plecaţi în Egipt ca să vă sălăşluiţi într’însul,

16 Sabia de care vă înfricoşaţi, vă va ajunge în ţara Egiptului şi foamea de care vă temeţi va veni pe urma voastră în Egipt şi veţi muri acolo.

17 Şi toţi oamenii care şi-au întors faţa spre Egipt, ca să se ducă şi să se aşeze într’însul, vor muri acolo de sabie, de foamete şi de ciumă. Şi nimeni nu va scăpa, nici nu se va mântui de nenorocirea pe care o voi aduce peste ei.»

18 Căci aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «După cum am vărsat văpaia urgiei mele peste locuitorii Ierusalimului, aşa voi vărsa urgia mea peste voi când vă veţi duce în Egipt, şi veţi ajunge de blestem şi de uimire, de ocară şi de râs şi nu veţi mai vedea locul acesta.»

19 Şi vouă celor din rămăşiţa lui Iuda, iată ce v’a grăit Domnul: «Nu plecaţi în Egipt! Să ştiţi bine că astăzi eu v’am dat de ştire.

20 Vă faceţi rău vouă înşivă, când mă trimiteţi la Domnul Dumnezeul vostru şi stăruiţi: «Roagă-te pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru şi tot ceea ce va grăi Domnul Dumnezeul nostru, descopere-ne nouă ca să împlinim!»

21 Astăzi v’am descoperit, dar n’aţi ascultat de glasul Domnului Dumnezeului vostru, şi nici de vre-unul din toate cele cu care m’a trimis să vi le propoveduesc vouă!

22 Acum să ştiţi bine! Voi veţi muri de sabie, de foame şi de ciumă în ţinutul în care vreţi să vă sălăşluiţi!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.