×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 41

Omorîrea lui Ghedalia în Miţpa. Ismail a mai omorât şi câţiva pelerini care veneau la Miţpa şi măcelărindu-i i-a aruncat într’o fântână. A mai luat şi robi, pe care i-a liberat Iohanan, fiul lui Careah, şi i-a adus la Ghidrot-Chimham, lângă Betleem, ca de acolo să treacă în Egipt, căci se temeau de Caldei.

1 Însă în luna a şaptea Ismail, fiul lui Natania, fiul lui Elişama, de neam regesc, a venit în Miţpa cu dregătorii regelui şi însoţit de zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam.

2 Şi pe când ospătau ei acolo în Miţpa, s’a ridicat Ismail, fiul lui Natania, şi cei zece oameni ai lui şi au lovit pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, cu sabia. Astfel a omorît el pe ocârmuitorul pe care împăratul Babilonului îl pusese peste ţară.

3 Ismail a mai omorît pe toţi Iudeii, pe toţi Caldeii şi pe toţi ostaşii care se aflau cu Ghedalia în Miţpa.

4 A doua zi după omorîrea lui Ghedalia, pe când nimeni nu ştia de aceasta,

5 Au sosit oameni din Sihem şi din Şilo cu bărbile tunse, cu veşmintele sfâşiate, cu scrijilituri pe trup, cu prinoase şi cu tămâie în mână, ca să le aducă la templul Domnului.

6 Atunci Ismail, fiul lui Natania, a ieşit întru întâmpinarea lor, din Miţpa, pe când ei mergeau şi se jeleau, şi când s’a întâlnit cu ei i-a îmbiat zicând: «Veniţi la Ghedalia, fiul lui Ahicam!»

7 Şi după ce au ajuns în mijlocul cetăţii, Ismail, fiul lui Natania, împreună cu oamenii lui i-au măcelărit şi i-au aruncat într’o fântână.

8 Zece din oamenii care se aflau acolo s’au rugat de Ismail: «Nu ne omorî, căci avem merinde ascunse în câmp: grâu, orz, untdelemn şi miere!» Şi i-a lăsat şi nu i-a ucis ca pe fraţii lor.

9 Dar fântâna în care Ismail aruncase hoiturile oamenilor pe care îi omorîse era o fântână mare, aceea pe care o făcuse Asa, când se apăra împotriva lui Baeşa, regele lui Israil. Această fântână, Ismail, fiul lui Natania, a umplut-o de oameni morţi.

10 După aceasta, Ismail a luat în robie toată rămăşiţa poporului care se găsea în Miţpa, domniţele, precum şi celălalt popor din Miţpa, pe care Nebuzaradan, căpetenia gărzii, îl dăduse în paza lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; pe aceştia Ismail, fiul lui Natania, i-a luat robi şi a purces la drum ca să-i treacă graniţa la Amoniţi.

11 Cânda aflat Ionatan, fiul lui Careah, şi toţi căpitanii oastei, despre ticăloşia pe care o făptuise Ismail, fiul lui Natania,

12 Au luat toţi oamenii lor şi au pornit să facă război cu Ismail, fiul lui Natania, şi au dat peste el la iazul cel mare din Ghibeon.

13 Când oamenii lui Ismail au văzut pe Iohanan, fiul lui Careah, şi pe toţi căpitanii oştirii care îl însoţeau, s’au veselit,

14 Şi tot poporul pe care îl ducea Ismail din Miţpa în robie s’a răsucit şi a trecut de partea lui Iohanan, fiul lui Careah.

15 Iar Ismail, fiul lui Natania, a scăpat din mâna lui Iohanan cu opt oameni şi a trecut în ţara Amoniţilor.

16 Apoi Iohanan, fiul lui Careah, împreună cu toţi căpitanii de oştire, care îl însoţeau, au luat tot norodul care mai rămăsese şi pe care Ismail, fiul lui Natania, îl robise din Miţpa, după ce omorîse pe Ghedalia, fiul lui Ahicam: bărbaţi oşteni, femei, copii, oameni de curte, pe care el îi adusese din Ghibeon,

17 I-au adus cu ei şi au făcut popas la Ghidrot-Chimham, lângă Betleem, ca de acolo să treacă în Egipt,

18 Departe de Caldei, de care se temeau, fiindcă Ismail, fiul lui Natania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care împăratul Babilonului îl pusese cârmuitor al ţării.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.