×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 40

Profetul Ieremia se întâlneşte cu Nebuzaradan, căpetenia gărzii împărăteşti, care îi îngădue să rămână în patrie sau să meargă în Babilon. Ohedalia este aşezat de Babiloneni cârmuitor al ţării. El adună pe Iudei la un loc, la Miţpa. Ohedalia este vestit că va fi omorît de Ismail, fiul lui Natania, dar nu crede.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, după ce Nebuzaradan, căpetenia gărzii împărăteşti, îl lăsase slobod în Rama, unde fusese găsit ferecat în lanţuri, în mijlocul robilor Ierusalimului şi ai lui Iuda, care trebuiau să fie duşi în Babilon.

2 Atunci căpetenia gărzii a trimis după Ieremia şi i-a zis: «Domnul Dumnezeul tău a ameninţat locul acesta cu această nenorocire,

3 Şi acum a adus-o peste el şi Domnul şi-a adeverit ameninţarea lui întocmai, şi aceasta vi se întâmplă fiindcă aţi păcătuit împotriva Domnului şi n’aţi ascultat de glasul lui.

4 Iată că astăzi te-am slobozit din lanţurile care-ţi ferecau mâinile tale! Dacă socoteşti cu cale să mergi cu mine în Babilon, vino, şi ochiul meu te va ocroti, iar dacă nu socoţi că este nimerit să vii cu mine în Babilon, stai! Vezi, tot pământul ţării este înaintea ta, du-te încotro crezi că e bine şi ţi-e drag să te duci!

5 Iar dacă socoteşti că este mai bine să stai aici, du-te la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, pe care împăratul Babilonului l-a pus ocârmuitor al ţării lui Iuda şi stai cu el în mijlocul poporului, ori du-te încotro ţi-e drag să te duci!» Şi căpetenia gărzii i-a dăruit merinde şi daruri şi i-a dat drumul.

6 Atunci Ieremia s’a dus la Miţpa, la Ghedalia, fiul lui Ahicam, şi a stat cu el în mijlocul poporului care mai rămăsese în ţară.

7 Şi dacă au auzit căpitanii oştirilor care stăteau în câmp deschis, că împăratul Babilonului a pus cârmuitor al ţării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, şi că i-a încredinţat oameni, femei şi copii, împreună cu sărăcimea ţării, care nu fuseseră duşi în robie,

8 Au venit la Ghedalia, care era în Miţpa, ei împreună cu oamenii lor şi anume: Ismail, fiul lui Natania, Iohanan şi Ionatan, fiii lui Careah, Seraia fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa şi Iezania, fiul Maacatitului.

9 Şi Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, i-a încredinţat cu jurământ pe ei şi pe oamenii lor: «Nu vă fie teamă de dregătorii Caldeilor! Staţi în ţară şi slujiţi pe împăratul Babilonului şi vă va merge bine!

10 Iar eu, iată că sunt înainte stătător pe lângă Caldeii care au năvălit peste noi. Voi însă strângeţi vinul, poamele şi untdelemnul şi puneţi-le în jitniţele voastre şi locuiţi în cetăţile în care sunteţi aşezaţi!»

11 Când au auzit toţi Iudeii care fugiseră în Moab, în Amon şi în toate ţările megieşe, că împăratul Babilonului a mai lăsat o rămăşiţă în Iuda şi că a pus ocârmuitor peste ei pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan,

12 Toţi Iudeii s’au întors din toate locurile pe unde se împrăştiaseră şi au venit în Iuda, la Ghedalia, care se afla în Miţpa. Şi în anul acela au strâns vin şi foarte multe poame.

13 Apoi Iohanan, fiul lui Careah, şi toţi căpitanii de oştire, care aveau sălaş în câmp deschis, au venit la Ghedalia în Miţpa,

14 Şi l-au întrebat: «Ai tu oare ştiinţă că Baalis, regele Amoniţilor, a trimis pe Ismail, fiul lui Natania, să te omoare?» Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.

15 Şi Iohanan, fiul lui Careah, i-a zis în taină lui Ghedalia în Miţpa: «Îngădueşte să omor pe Ismail, fiul lui Natania, fără să ştie nimeni! Pentru ce să te omoare el pe tine şi să împrăştie din nou toţi Iudeii, care s’au adunat pe lângă tine şi aşa să piară rămăşiţa lui Iuda?»

16 Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, i-a răspuns lui Iohanan fiul lui Careah: «Nu făptui aşa ceva, fiindcă ceea ce zici despre Ismail este minciună!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.