×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 39

Nabucodonosor, împăratul Babilonului, cucereşte Ierusalimul. Regele Sedechia fuge cu oastea, dar este prins şi adus înaintea lui Nabucodonosor la Ribla. Regelui i-a scos ochii; a omorît pe cei doi fii ai lui, precum şi pe toţi dregătorii regatului Iuda. Jefuirea cetăţii. Nabucodonosor ocroteşte pe Ieremia. Profeţia lui Ieremia pentru Ebedmelec Cuşitul, care va scăpa cu viaţă.

1 Iată cum a fost cuprins Ierusalimul: În anul al nouălea al lui Sedechia, regele lui Iuda, în luna a zecea, a pornit Nabucodonosor, împăratul Babilonului, împreună cu toată armata lui împotriva Ierusalimului şi l-a împresurat,

2 Iar în anul al unsprezecelea al lui Sedechia, în luna a patra, în ziua a noua a lunii, a căzut cetatea.

3 Atunci au venit toţi dregătorii împăratului din Babilon şi s’au aşezat la poarta cea din mijloc: Nebuzaradan, căpetenia gărzii împărăteşti, Nebuşazban, Nergalsareţer, Rab-Mag, precum şi ceilalţi dregători ai împăratului din Babilon.

4 Când Sedechia, regele lui Iuda, precum şi toţi luptătorii lui i-au văzut, au fugit, ieşind noaptea din cetate prin grădina regelui şi pe poarta dintre cele două ziduri, şi au luat drumul spre Araba.

5 Dar oastea Caldeilor s’a luat după ei şi a ajuns pe Sedechia în bărăganul Ierihonului, l-a prins şi l-a adus la Nabucodonosor, împăratul Babilonului, care era la Ribla, în ţinutul Hamatului. Şi împăratul Babilonului îl judecă şi hotărî:

6 El ucise pe cei doi fii ai lui Sedechia, în Ribla, sub ochii tatălui lor, aşijderea ucise împăratul Babilonului pe toţi dregătorii lui Iuda.

7 Apoi, lui Sedechia i-a scos ochii şi l-a ferecat în lanţuri ca să-l ducă cu el în Babilon,

8 Caldeii au dat foc palatului domnesc şi caselor gospodarilor şi au dărâmat zidurile Ierusalimului.

9 Poporul care mai rămăsese în cetate şi cei care trecuseră la el, precum şi celălalt norod al ţării, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, i-a dus robi în Babilon,

10 Iar sărăcimea poporului, care nu avea nici de unele, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, a lăsat-o în Iuda şi i-a dat atunci vii şi ogoare.

11 Însă cu privire la Ieremia, Nabucodonosor, împăratul Babilonului, i-a dat lui Nebuzaradan, căpetenia gărzii, poruncă:

12 «Adă-l aici şi ochii tăi să fie la el! Nu-i face nici un rău, ci dimpotrivă fă-i ceea ce-ţi va cere!»

13 Atunci Nebuzaradan, căpetenia gărzii împărăteşti, Nebuşazban, Rabsaris, Nergalsareţer şi Rab-Mag, împreună cu toţi dregătorii împăratului din Babilon,

14 Au trimis şi au adus pe Ieremia din curtea cea străjuită şi l-au dat în seama lui Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, ca să-l ţină în casa sa. Şi aşa el a stat la un loc cu norodul.

15 Şi pe când Ieremia se afla închis în curtea cea străjuită, a fost cuvântul Domnului către el:

16 «Du-te şi spune lui Ebedmelec Cuşitul: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Iată eu voi adeveri graiurile mele împotriva cetăţii acesteia spre rău, iar nu spre bine. şi se vor adeveri înaintea ochilor tăi!»

17 «Şi în ziua aceea», – zice Domnul, – «te voi mântui şi nu te voi da în mâna acelor oameni de care ţi-e groază,

18 Ci te voi scăpa şi nu vei cădea în ascuţişul săbiei. Şi sufletul tău va fi ca şi când ai fi dobândit o pradă, fiindcă ai nădăjduit în mine», – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.