×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 37

Răspunsul lui Ieremia la solia regelui Sedechia: Caldeii vor da joc cetăţii. Ieremia este prins şi pus la închisoare în casa lui Ionatan, care casă fusese prefăcută în închisoare. Regele Sedechia întreabă din nou pe profetul Ieremia, pe care l-a adus la sine din închisoare, care este cuvântul Domnului. Ieremia îi răspunde: «Tu vei fi dat în mâna împăratului din Babilon!» Şi regele a dai poruncă să-l închidă în curtea cea străjuită.

1 Şi în locul lui Iehonia, fiul lui Ioachim, a ajuns rege Sedechia, fiul lui Iosia, pe care Nabucodonosor împăratul Babilonului, l-a pus rege în ţara lui Iuda.

2 Dar nici el, nici dregătorii lui şi nici poporul ţării n’au ascultat de cuvintele Domnului pe care le-a grăit prin gura profetului Ieremia.

3 Atunci regele Sedechia a trimis solie la Ieremia, pe Iucal, fiul lui Şelemia, şi pe preotul Sofonie, fiul lui Maaseia, cu vorbă: «Roagă-te pentru noi, la Domnul Dumnezeul nostru!»

4 Fiindcă pe vremea aceea Ieremia umbla nestânjenit prin popor şi nu fusese încă aruncat în închisoare.

5 Atunci oştirea lui Faraon pornise din Egipt, iar Caldeii care împresuraseră Ierusalimul, când au auzit vestea, au plecat din Ierusalim.

6 Şi a fost cuvântul Domnului către proorocul Ieremia şi i-a zis:

7 «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil! Iată răspunsul pe care să-l duceţi regelui lui Iuda, care v’a trimis să mă întrebaţi: «Oastea lui Faraon care a ieşit întru ajutorul vostru se va duce în ţara Egiptului,

8 Iar Caldeii se vor întoarce şi se vor război împotriva acestei cetăţi, o vor cuprinde şi o vor arde cu foc!»

9 Aşa zice Domnul! «Nu vă înşelaţi în cugetele voastre şi nu ziceţi: «Caldeii vor pleca cu totul de la noi», fiindcă nu vor pleca.

10 Chiar dacă veţi bate toată oastea Caldeilor, care duc război împotriva voastră, şi n’ar rămânea decât câţiva răniţi în corturi, tot s’ar scula şi ar da foc acestei cetăţi!»

11 Şi pe când oastea Caldeilor se cărăbărea de la Ierusalim, din faţa oştirii lui Faraon,

12 Ieremia a pornit din Ierusalim vrând să se ducă în ţinutul lui Veniamin, ca să descurce cu oamenii de acolo ceva treburi de moştenire.

13 Şi când ajunsese tocmai la poarta lui Veniamin, un străjăr anume Iria, fiul lui Şelemia, fiul lui Hanania, care făcea de strajă acolo, l-a oprit pe profetul Ieremia şi i-a zis cu dojana: «Tu vrei să fugi la Caldei!»

14 Dar Ieremia i-a răspuns: «Minciună! Nu vreau să fug la Caldei!» Şi nu l-a mai ascultat ce zice. Şi Iria l-a înşfăcat pe profetul Ieremia şi l-a dus la dregători.

15 Atunci dregătorii s’au supărat, l-au bătut şi l-au aruncat în temniţă în casa scriitorului Ionatan, pe care o prefăcuseră în temniţă.

16 Şi aşa Ieremia a fost vârît într’o hrubă boltită în care a stat multă vreme.

17 Atunci regele Sedechia a trimis ca să-l aducă de acolo şi l-a întrebat în taină în palatul său: «Este acesta care cuvânt de la Domnul?» Şi Ieremia i-a răspuns: «Da!» Şi a adăogat: «Tu vei fi dat în mâna împăratului din Babilon!»

18 Şi Ieremia i-a mai spus regelui Sedechia: «Cu ce am păcătuit înaintea ta, înaintea dregătorilor tăi şi înaintea acestui popor, ca să mă aruncaţi în temniţă?

19 Şi unde sunt proorocii voştri care v’au proorocit: «Împăratul Babilonului nu va veni peste voi şi peste ţara aceasta»?

20 Dar acum ascultă, Măria Ta, Rege! Rugăciunea mea să aibă har înaintea ta: Nu mă trimite în casa lui Ionatan scriitorul, ca să nu mor acolo!»

21 Şi aşa regele Sedechia a dat poruncă să-l închidă pe Ieremia în curtea străjuită, şi să-i dea în fiecare zi câte o pâine, din uliţa pitarilor, până ce s’a sfârşit toată pâinea din cetate. Astfel Ieremia a stat în curtea cea străjuită.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.