×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 35

Pilda de ascultare a Recabiţilor. Domnul porunceşte lui Ieremia să aducă în templu câţiva Recabiţi şi să le dea vin să bea. Ei spun că aşa le-a poruncit Ionadab, strămoşul lor, şi cărei porunci ei se supun. Ei au venit în Ierusalim o dală cu năvălirea Caldeilor. Poporul să ia învăţătură de ascultare a legii de la Recabiţi. Pentru ascultarea lor, Domnul îi ia să-i fie slujitorii lui.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, în zilele lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:

2 «Du-te la obştia Recabiţilor şi adu-i în templul Domnului, într’o chilie, şi îmbie-i să bea vin!»

3 Atunci am adus eu pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habaţineia, fraţii şi feciorii lui, precum şi toată obştia Recabiţilor,

4 Şi i-am băgat în templul Domnului în chilia lui Ben-Hanan, fiul lui Ghedalia, omul lui Dumnezeu, care se află lângă chilia dregătorilor şi deasupra chiliei lui Maaseia portarul, fiul lui Şalum.

5 Şi am pus dinaintea acestor oameni din obştia Recabiţilor căni şi pahare pline cu vin şi i-am îndemnat: «Beţi vin!»

6 Dar ei mi-au răspuns: «Nu bem vin, fiindcă Ionadab, fiul lui Recab, străbunul nostru, ne-a poruncit: «Să nu beţi vin niciodată, nici voi, nici copiii voştri.

7 Case să nu zidiţi, ogoare să nu sămănaţi, vii să nu sădiţi şi nici sa stăpâniţi, ci să locuiţi în corturi în toate zilele vieţii voastre, ca să trăiţi mult pe faţa pământului pe care sunteţi drumeţi.»

8 Şi noi am ascultat de porunca lui Ionadab, fiul lui Recab, străbunul nostru, cuvânt cu cuvânt, ca să nu bem vin în toate zilele noastre nici noi, nici femeile noastre, nici fiii, nici fiicele noastre,

9 Să nu zidim case ca să locuim în ele, şi să nu avem nici vii, nici ogoare, nici să facem sămănătură,

10 Ci să locuim în corturi şi să ascultăm şi să facem întocmai cum ne-a poruncit strămoşul nostru Ionadab.

11 Dar când Nabucodonosor împăratul Babilonului, a năvălit în ţară, ne-am îmbiat: «Haidem să intrăm în Ierusalim înaintea oştirii Caldeilor şi Sirienilor! Şi aşa se face că locuim în Ierusalim.»

12 Apoi a fost cuvântul Domnului către Ieremia: «Aşa zice Domnul Savaot Dumnezeul lui Israil! Du-te şi spune Iudeilor şi locuitorilor Ierusalimului: «Oare nu vreţi să luaţi învăţătură ca să ascultaţi de cuvintele mele?» – zice Domnul.

13 «Fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, au ţinut cu cinste porunca pe care a poruncit-o fiilor săi să nu bea vin, şi n’au băut până în ziua de azi, fiindcă au ascultat de porunca strămoşului lor.

14 Dar eu v’am grăit vouă cu râvnă şi nu m’aţi auzit.

15 Şi v’am trimis necontenit pe toţi servii mei prooroci, care v’au predicat: «Întoarceţi-vă cu pocăinţă din căile voastre cele rele şi îmbunătăţiţi-vă faptele voastre şi nu umblaţi după dumnezei streini să-i cinstiţi, ca să locuiţi în ţara aceasta pe care v’am dat-o vouă şi părinţilor voştri». Dar n’aţi plecat urechile şi nici n’aţi ascultat de mine.

16 Fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, au ţinut la porunca pe care le-a dat-o strămoşul lor, dar acest popor nu m’a auzit.

17 Pentru aceasta aşa zice Domnul Dumnezeu Savaot Dumnezeul lui Israil: «Iată eu voi aduce peste Iuda şi peste toţi locuitorii Ierusalimului toată nenorocirea cu care i-am ameninţat, fiindcă le-am vorbit şi nu m’au ascultat, i-am strigat şi nu mi-au răspuns».

18 Şi obştiei lui Recab aşa i-a spus Ieremia: «Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Fiindcă ascultaţi de porunca lui Ionadab, strămoşul vostru, şi aţi păzit toate poruncile lui şi aţi făcut aşa precum v’a poruncit,

19 Pentru aceasta aşa zice Domnul Savaot Dumnezeul lui Israil: «Nu va lipsi din neamul lui Ionadab, fiul lui Recab, bărbat care să nu-mi slujească mie în toată vremea!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.