×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 34

Cuprinderea si dărâmarea Ierusalimului. Ieremia vesteşte lui Sedechia ceea ce Domnul hotărîse pentru el: cetatea va cădea în mâna Babilonenilor şi el, regele, va fi luat în robie. Cuvântul Domnului către Ieremia în pricina liberării robilor potrivit legii, lucru pe care dacă l-au făcut Iudeii, nu l-au mai ţinut, ci i-au întors iarăşi să fie robi. Sedechia va fi dus în robie, iar cetatea va fi cuprinsă.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, când Nabucodonosor, împăratul Babilonului, împreună cu toată oastea lui şi cu toate împărăţiile pământului supuse stăpânirii lui, şi toate popoarele, porniseră cu război împotriva Ierusalimului şi a cetăţilor care ţineau de el:

2 «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil! Du-te şi spune lui Sedechia, regele lui Iuda, astfel: «Aşa zice Domnul: «Iată, eu voi da cetatea aceasta în mâna împăratului Babilonului, care o va arde cu foc,

3 Iar tu însuţi nu vei scăpa din mâna lui Nabucodonosor, ci vei fi prins şi vei fi dat în mâna lui şi vă veţi vedea ochi către ochi şi veţi grăi gură către gură şi te vei duce în Babilon.

4 Dar ascultă cuvântul Domnului, tu Sedechia regele lui Iuda!» Aşa zice Domnul: «Tu nu vei muri de sabie,

5 Ci vei muri în pace, şi precum au aprins mirezme pentru părinţii tăi, care au domnit înaintea ta, tot aşa vor aprinde şi pentru tine şi te vor jeli: «O, Doamne!» Acesta este cuvântul pe care l-am rostit eu», – zice Domnul.

6 Atunci proorocul Ieremia a împărtăşit în Ierusalim lui Sedechia, regele lui Iuda, toate cuvintele acestea,

7 În vreme ce oştirea împăratului Babilonului se războia împotriva Ierusalimului şi a tuturor celorlalte cetăţi care mai rămăseseră: Lachişul şi Azeca, fiindcă acestea rămăseseră singurele cetăţi întărite ale lui Iuda.

8 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, după ce regele Sedechia a încheiat legământ cu tot poporul din Ierusalim, ca să vestească libertatea:

9 Fiecare trebuia să dea drumul robului ori roabei sale, evreu sau evreică, încât nimeni să nu mai aibă slugă pe un frate al său iudeu.

10 Atunci toţi dregătorii şi întreg poporul, care luaseră parte la legământ, se învoiră să lase liberi fiecare pe robul ori pe roaba sa, şi să nu-i mai slujească, – şi într’adevăr s’au învoit şi le-au dat drumul.

11 Dar s’au răzgândit în urmă şi au adus înapoi pe robii şi pe roabele pe care îi lăsaseră liberi şi i-au silit să le fie din nou robi şi roabe.

12 Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia:

13 «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil! Eu am încheiat legământ cu strămoşii voştri în ziua când i-am scos din pământul Egiptului şi din casa robiei şi am poruncit:

14 La sfârşitul celor şapte ani, să dai drumul fratelui tău evreu, care ţi-a fost vândut! Şase ani să-ţi fie slugă, apoi să-l laşi liber! Însă părinţii voştri nu m’au ascultat şi nici nu şi-au plecat urechea.

15 Şi voi v’aţi întors şi aţi săvârşit ceea ce este drept în ochii mei: fiecare aţi vestit libertatea pentru aproapele său, ba aţi încheiat şi legământ în templul închinat numelui meu.

16 Dar iarăşi aţi pângărit numele meu şi aţi adus înapoi robii şi roabele cărora le-aţi dat drumul de tot, şi i-aţi silit să vă fie robi şi roabe.»

17 De aceea, aşa zice Domnul: «Fiindcă voi n’aţi ascultat de mine să vestiţi libertatea fiecare fratelui său şi aproapelui său, eu vă voi vesti libertatea», – zice Domnul, – «pentru sabie, pentru ciumă şi pentru foamete, şi vă voi face groază pentru toate împărăţiile pământului.

18 Iar pe oamenii care au călcat legământul meu şi n’au cinstit cuvintele legământului pe care l-au încheiat înaintea mea, îi voi face ca pe viţelul pe care l-au tăiat şi au trecut printre bucăţile lui;

19 Pe dregătorii lui Iuda şi pe dregătorii Ierusahmului, curtenii, preoţii şi tot poporul, care au trecut printre bucăţile viţelului,

20 Îi voi da în mâna vrăjmaşilor lor şi în mâna celor ce caută sufletul lor, iar hoiturile lor vor fi hrană pentru păsările cerului şi pentru fiarele sălbatice.

21 Pe Sedechia, regele lui Iuda, şi pe dregătorii lui îi voi da în mâna duşmanilor lor şi a celor ce caută sufletul lor: în mâna oştirii împăratului Babilonului, care a plecat de la voi.

22 «Iată», – zice Domnul, – «voi da poruncă să se întoarcă împotriva acestei cetăţi, să se lupte cu ea, s’o cucerească şi s’o ardă cu foc, iar pe celelalte cetăţi ale lui Iuda le voi preface în loc pustiu, fără urmă de om.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.