×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 30

Aducerea lui Israil la starea lui cea dintâi. Vremurile lui Mesia. Ziua Domnului în care Israil va fi mântuit. Rana lui va fi tămăduită şi duşmanii lui vor fi duşi în robie. Cetatea va fi zidită din nou şi va fi ca în vremile cele de altădată.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia:

2 «Aşa grăieşte Domnul Dumnezeul lui Israil: «Scrie într’o carte toate cuvintele acestea pe care ţi le-am grăit,

3 Căci iată vin zile», – zice Domnul, – «în care voi schimba restriştea poporului meu Israil şi Iuda şi-i voi întoarce în ţara pe care am dat-o străbunilor lor ca s’o stăpânească.»

4 Dar iată ce cuvinte a grăit Domnul despre Iuda şi despre Israil!

5 Aşa grăieşte Domnul: «Am auzit un ţipăt de spaimă şi groază, în loc de pace.

6 Întrebaţi deci şi vă dumiriţi dacă nu cumva vreun bărbat naşte. Căci pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile ţinându-se de şale, ca o femeie gata să nască, şi cu feţele palide?

7 Vai, mare este ziua aceea şi fără pereche! Vreme de strâmtorare pentru Iacob, dar va fi mântuit!»

8 «În ziua aceea» – zice Domnul, – «voi sfărâma jugul de pe grumazul lor şi lanţurile lor le voi rupe şi nu vor mai sluji streinilor,

9 Ci vor sluji pe Domnul Dumnezeul lor şi pe David regele lor, pe care îl voi sui iarăşi pe tron.

10 Dar tu nu te teme, Iacobe sluga mea», – zice Domnul, – «şi tu, Israile, nu te înfricoşa, căci te voi scăpa din ţara cea depărtată şi pe urmaşii tăi din pământul robiei, şi Iacob se va întoarce şi va trăi tihnit, fără grijă şi fără să-l tulbure nimeni,

11 Căci eu sunt cu tine», – zice Domnul – «ca să te izbăvesc. Şi voi prăpădi toate popoarele printre care te-am împrăştiat, dar pe tine nu te voi pierde, ci te voi pedepsi după pravilă, dar nu te voi lăsa nepedepsit deloc.

12 Căci aşa zice Domnul: «Rana ta este fără de leac şi lovitura ta înfricoşată!

13 Nimeni nu socoteşte să-ţi lege rana şi nici o doftorie nu poate să o închidă.

14 Toţi iubiţii tăi te-au uitat şi nu le mai pasă de tine. Eu te-am lovit ca pe un vrăjmaş şi te-am pedepsit cu pedeapsă cruntă, pentru mulţimea fărădelegilor tale şi pentru sporul păcatelor tale.

15 De ce zbieri pentru rana ta şi socoteşti că suferinţa ta e fără leac? Mulţimea fărădelegilor tale şi sporul păcatelor tale ţi-au pricinuit aceasta.

16 De aceea, cei ce te dărăpănă vor fi dărăpănaţi şi toţi duşmanii tăi vor fi duşi în robie! Cei ce te jefuesc vor fi jefuiţi, iar pe cei ce te pradă îi voi da prădăciunii.

17 Şi voi închide rana ta şi zdrobirea ta o voi tămădui», – zice Domnul, – «şi nu vei mai fi chemată «cetatea cea izgonită, Sionul de care nimeni nu poartă de grijă»!

18 Aşa zice Domnul: «Iată că voi restatornici corturile lui Iacob şi de salăşurile lui mă voi milostivi. Cetatea va fi rezidită pe muntele ei şi templul se va înălţa iarăşi pe locul lui cel dintâi.

19 Şi de acolo vor porni cântări de laudă şi chiote de veselie. Îi voi înmulţi şi nu se vor mai împuţina, îi voi încununa cu slavă şi nu vor mai fi umiliţi.

20 Feciorii săi vor fi ca cei de altădată, obştia va fi tare în faţa mea şi pe toţi împilătorii îi voi pedepsi.

21 Căpetenia sa va ieşi din sânul său, aşijderea şi domnul dintre ai săi, şi-i voi îngădui să se apropie de mine, căci cine s’ar încumeta să-şi primejduiască viaţa şi să se apropie de mine?» – zice Domnul.

22 «Şi voi veţi fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru».

23 Iată viforul Domnului care izbucneşte, năprasnica vijelie, care spintecă văzduhul şi se va prăvăli peste capul celor fără de credinţă!

24 Urgia mâniei lui nu se va domoli până când nu se vor adeveri şi nu se vor împlini gândurile inimii lui. Numai în zilele cele de apoi voi veţi pricepe rostul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.