×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 28

Ieremia şi Anania, proorocul cel mincinos. Profeţia lui Anania: toate odoarele templului luate de Nabucodonosor vor fi aduse peste doi ani la Ierusalim. Altă profeţie mincinoasă a lui Anania şi judecata lui Dumnezeu prin gura profetului Ieremia: Domnul va pune jug de fier pe grumazul tuturor popoarelor, şi Anania va muri, ceea ce s’a şi întâmplat în acelaşi an, în luna a şaptea.

1 În acelaşi an, la începutul domniei lui Sedechia, regele lui Iuda, în anul al patrulea, în luna a cincea, proorocul Anania, fiul lui Azur, de fel din Ghibeon, mi-a grăit în templul Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor aşa:

2 «Iată ce zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil! Sfărâmat-am jugul împăratului din Babilon!

3 Peste doi ani de zile eu voi întoarce în locul acesta toate odoarele templului Domnului pe care le-a luat de aici Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi le-a dus în Babilon.

4 Şi pe Iehonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, şi pe cei care au fost duşi în robie în Babilon, eu îi voi întoarce în locul acesta», – zice Domnul, – «căci voi sfărâma jugul împăratului din Babilon.»

5 Atunci proorocul Ieremia i-a răspuns lui Anania proorocul, în faţa întregului popor care sta în templul Domnului.

6 Şi răspunsul lui a fost aşa: «Amin! Aşa să facă Domnul! Şi să adeverească el cuvintele proorociei tale, că va întoarce înapoi din Babilon, în locul acesta, odoarele templului Domnului şi pe toată robimea!

7 Dar ascultă acest cuvânt pe care eu îl grăiesc în urechile tale şi în auzul întregului popor:

8 «Proorocii care au fost din vremi străvechi înaintea mea şi a ta au proorocit despre multe ţări şi despre împăraţii mari, despre războaie, despre nenorociri şi despre ciumă!

9 Iar proorocul care prooroceşte despre pace, numai atunci când se adevereşte proorocia lui poate fi socotit ca un prooroc cu adevărat trimis de Domnul!»

10 Atunci proorocul Anania a luat jugul de pe grumazul proorocului Ieremia şi l-a sfărâmat.

11 Apoi Anania a grăit în ochii a tot poporul: «Aşa zice Domnul! Aşa voi sfărâma jugul lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, peste doi ani de zile şi îl voi lua de pe grumazul tuturor popoarelor!» Şi s’a dus proorocul Ieremia în calea sa.

12 Apoi a fost cuvântul Domnului către Ieremia, după ce proorocul Anania i-a sfărâmat jugul de pe grumaz, şi i-a zis:

13 «Du-te şi spune lui Anania: Aşa grăieşte Domnul! Tu ai sfărâmat un jug de lemn, dar în locul lui voi face unul de fier.

14 Căci iată ce zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Jug de fier voi pune pe grumazul tuturor popoarelor, ca să le supun lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi ele îi vor fi supuse. Aşijderea i-am dat lui şi stăpânire peste fiarele câmpului!»

15 Apoi Ieremia i-a mai spus lui Anania: «Ascultă, Anania! Tu nu eşti trimisul lui Dumnezeu şi îndemni poporul acesta să nădăjduiască în minciună!

16 De aceea aşa zice Domnul: «Să ştii că te voi nimici de pe faţa pământului! Şi chiar în anul acesta vei muri, fiindcă tu ai propoveduit răzvrătire împotriva Domnului!»

17 Şi proorocul Anania a murit chiar în acelaşi an, în luna a şaptea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.