×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 27

Lupta lui Ieremia cu preoţii şi cu profeţii mincinoşi. Toate popoarele vor fi supuse lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului. Ieremia cu juguri şi cu funii pe grumaz dă de ştire popoarelor dimprejur că se apropie vremea robiei. Ieremia se înfăţişează regelui Sedechia. Propovedania lui Ieremia îndreptată către preoţi şi către popor.

1 La începutul domniei lui Ioachim, în anul al patrulea al lui Sedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, fost-a cuvântul acesta al Domnului către Ieremia:

2 Aşa zice Domnul către mine: «Fă-ţi funii şi juguri şi le pune pe grumazul tău!

3 Apoi trimite-le la regele Edomului, la regele Moabului, la regele Amoniţilor, la regele Tirului şi al Sidonului, prin solii sosiţi la Ierusalim la Sedechia, regele lui Iuda.

4 Şi dă solie către domnii lor astfel: «Aşa zice Domnul Savaot Dumnezeul lui Israil! Iată ce să spuneţi domnilor voştri:

5 «Eu am făcut pământul, oamenii şi dobitoacele de pe faţa pământului, cu puterea mea cea mare şi cu braţul meu întins, şi le-am dat în stăpânire cui am crezut cu cale.

6 Dar iată că acum am trecut toate aceste ţări în stăpânirea robului meu Nabucodonosor, împăratul Babilonului; chiar şi fiarele câmpului i le-am dăruit ca să-i slujească.

7 Toate neamurile îi vor fi supuse lui, fiului său şi nepotului său, până când va veni vremea şi pentru ţara lui pe care o vor supune popoare puternice şi împărăţii mari.

8 Orice neam ori împărăţie care nu i se va supune lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi nu-şi va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, îl voi pedepsi cu sabie, cu foamete şi cu ciumă», – zice Domnul, – «până când îl voi da în mâna lui.

9 Deci nu mai ascultaţi de proorocii voştri, de prezicătorii, de tâlcuitorii de vise, de cititorii în stele şi de vrăjitorii v oştri care vă zic: «Voi nu veţi fi robi la împăratul Babilonului!»,

10 Fiindcă este minciună ce vă profeţesc ei, cu gând să vă înstreineze din pământul vostru, să vă izgonesc şi să pieriţi.

11 Însă pe poporul acela care îşi va pleca grumazul lui sub jugul împăratului din Babilon şi i se va supune, îl voi lăsa în pace în ţara lui», – zice Domnul, – «ca să o lucreze şi s’o locuiască!»

12 Şi pe Sedechia, regele lui Iuda, l-am povăţuit la fel: «Plecaţi-vă grumazul vostru sub jugul împăratului din Babilon şi slujiţi-i lui şi poporului lui, ca să rămâneţi cu viaţă!

13 Pentru ce să mori şi tu şi poporul tău de sabie, de foamete şi de ciumă, aşa cum a ameninţat Domnul pe poporul care nu se va supune împăratului din Babilon?

14 Nu ascultaţi deci de cuvintele pe care vi le spun proorocii: «Nu veţi fi robi împăratului din Babilon!», căci ei proorocesc minciuni!»

15 «Nu eu i-am trimis», – zice Domnul, – «şi proorocind în numele meu, ei mint. Drept aceea, vă voi izgoni pe voi şi vă voi pierde pe voi şi pe proorocii care vă proorocesc!»

16 Şi preoţilor şi poporului acestuia i-am propoveduit: «Aşa zice Domnul! Nu ascultaţi de cuvintele proorocilor care vă proorocesc: «Iată odoarele templului vor fi aduse în curând din Babilon!», căci profeţia lor este minciună!

17 Nu ascultaţi de ei, ci fiţi supuşi împăratului din Babilon şi veţi scăpa cu viaţă. Pentru ce să fie prefăcută cetatea într’un morman de dărâmături?

18 Dacă ei sunt cu adevărat prooroci şi au cuvântul lui Dumnezeu, să stăruiască, mijlocind la Domnul Savaot ca să fie aduse în Babilon odoarele rămase în templul Domnului, în palatul domnesc din Iuda şi din Ierusalim.

19 Căci aşa zice Domnul Savaot despre columne, despre mare şi despre celelalte odoare rămase în cetatea aceasta,

20 Pe care nu le-a luat cu sine Nabucodonosor, împăratul Babilonului, când a dus în robie pe Iehonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, din Ierusalim, în Babilon, precum şi pe toţi dregătorii lui Iuda şi ai Ierusalimului;

21 Aşa grăieşte Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil, despre odoarele care au mai rămas în templul Domnului şi în palatul domnesc din Iuda şi din Ierusalim:

22 «Aceste odoare vor fi duse în Babilon şi acolo vor rămânea până în ziua când mă voi duce să le caut», – zice Domnul, – «să le iau şi să le aduc înapoi în locul acesta!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.