×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 26

Propovedania lui Ieremia în curtea templului, la începutul domniei regelui Ioachim. Ameninţările lui Ieremia. Prinderea lui Ieremia şi ameninţarea lui cu moartea. Răspunsul profetului Ieremia. Unii bătrâni ai poporului iau partea lui Ieremia, arătând că şi profetul Miheia Moraştitul a propoveduit astfel, dar n’a fost omorît. Uciderea profetului Urie.

1 La începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, fost-a cuvântul Domnului către Ieremia:

2 «Aşa zice Domnul! Stai în curtea templului şi spune tuturor locuitorilor din cetăţile lui Iuda, care vin să se închine în templul Domnului, toate cuvintele pe care ţi le-am poruncit să le grăieşti lor! Nu lăsa nici unul!

3 Poate te vor asculta şi fiecare se va întoarce la pocăinţă din calea lui cea rea şi-mi va părea rău de nenorocirea pe care am pus de gând să le-o pricinuesc din pricina răutăţii faptelor lor!

4 Şi mai spune-le: «Aşa zice Domnul! Dacă nu veţi asculta să umblaţi în legea mea, pe care v’am rânduit-o,

5 De nu veţi lua aminte la cuvintele slujitorilor mei prooroci pe care cu râvnă îi trimit şi tot nu ascultaţi,

6 Voi face din acest templu ceea ce am făcut cu Şilo şi din cetatea aceasta voi face pildă de blestem pentru toate popoarele pământului!»

7 Când preoţii şi proorocii şi tot poporul au auzit spovedania lui Ieremia în templul Domnului,

8 Şi după ce Ieremia a sfârşit de spus ceea ce-i poruncise Domnul să propoveduiască la tot norodul, atunci preoţii, proorocii şi tot poporul l-au prins şi au strigat: «Acum să mori!

9 Pentru ce ai proorocit în numele Domnului şi ai zis: «Templul acesta va fi ca Şilo, iar cetatea aceasta va fi dărâmată şi fără locuitori într’însa!»?» Atunci tot poporul s’a strâns grămadă împotriva lui Ieremia în templul Domnului.

10 Dar când au aflat dregătorii lui Iuda despre cele petrecute, au şi pornit din palatul regelui la templul Domnului şi s’au oprit înaintea porţii celei noi a templului.

11 Atunci preoţii şi proorocii l-au pârît dregătorilor şi la tot poporul: «Omul acesta este vrednic să moară, fiindcă prooroceşte împotriva acestei cetăţi, precum l-aţi auzit cu urechile voastre!»

12 Dar Ieremia a îndreptat cuvântul către dregători şi către tot poporul şi a zis: «Domnul m’a trimis să proorocesc împotriva acestui templu şi împotriva acestei cetăţi şi să grăiesc toată propovedania pe care aţi auzit-o.

13 Şi acum îmbunătăţiţi-vă căile voastre şi faptele voastre şi ascultaţi de glasul Domnului Dumnezeului vostru ca Domnul să se căiască de nenorocirea cu care v’a ameninţat!

14 Iată, eu sunt în mâinile voastre! Faceţi cu mine ceea ce vi se pare bun şi nimerit în ochii voştri!

15 Dar să ştiţi că, dacă voi mă veţi omorî, vă încărcaţi cu sânge nevinovat, atât voi cât şi această cetate şi locuitorii ei, fiindcă într’adevăr Domnul m’a trimis ca să vă propoveduesc la urechile voastre propovedania aceasta!»

16 Atunci dregătorii împreună cu tot norodul s’au îndreptat cu grai către preoţi şi prooroci aşa: «Omul acesta nu este vrednic de moarte, fiindcă propovedueşte în numele Domnului Dumnezeului nostru!»

17 Şi s’au sculat şi oameni dintre bătrânii ţării şi au zis către obştia poporului:

18 «Miheia Moraştitul a fost proorocind în zilele lui Iezechia, regele lui Iuda, şi a cuvântat către tot poporul lui Iuda: «Aşa zice Domnul Savaot! Sionul va fi arat ca o ţarină şi Ierusalimul va fi prefăcut în morman de dărâmături, iar muntele templului în deal cu pădure!»

19 Credeţi că Iezechia, regele lui Iuda, şi tot norodul l-au omorît pe Miheia? Nu! Mai degrabă le-a fost frică de Domnul şi au cerut milostivirea lui, aşa că Domnul s’a căit de prăpădul cu care îi ameninţase. Iar noi ne încărcăm sufletele noastre cu o atât de înfricoşată ucidere!»

20 În vremea aceea a mai fost un om care proorocea în numele Domnului, anume Urie, feciorul lui Şemaia din Chiriat-Iearim. Şi el a proorocit împotriva cetăţii şi împotriva ţării aceleaşi lucruri ca şi Ieremia.

21 Şi regele Ioachim şi căpitanii oştirii şi toţi sfetnicii au ascultat cuvintele lui. Şi a căutat regele prilej să-l omoare. Dar când a aflat Urie, l-a cuprins frica şi a fugit în Egipt.

22 Însă regele Ioachim a trimis oameni în Egipt: pe Elnatan, fiul lui Acbor, însoţit şi de alţii,

23 Şi au adus pe Urie din Egipt şi l-au dus la regele Ioachim, care l-a ucis cu sabia, iar trupul lui l-a aruncat într’un mormânt în care erau îngropaţi oameni de rând.

24 Dar Ahicam, fiul lui Şafan, îl ocrotea pe Ieremia să nu fie dat în mâna poporului ca să-l omoare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.