×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 22

Profeţie împotriva ticăloşiilor casei domneşti a lui Iuda: împotriva lui Şalum (Ioahaz), care va fi dus în robie, şi împotriva lui Ioachim, care nu va fi îngropat, ci aruncat la porţile Ierusalimului. Regele Iehonia va fi dus în robie şi va rămânea fără urmaşi, aşa că nimeni din neamul lui nu se va mai sui pe tronul lui David.

1 Şi iarăşi mi-a zis Domnul: «Pogoară-te în palatul domnesc al regelui lui Iuda şi grăieşte acolo cuvântul acesta,

2 Şi spune: «Ascultă cuvântul Domnului, rege al lui Iuda, care stai pe scaunul lui David, tu şi dregătorii tăi şi poporul tău, care intraţi pe porţile acestea!

3 Aşa zice Domnul: «Judecaţi drept, faceţi dreptate şi scoateţi pe cel împilat din mâna celui silnic, nu fiţi silnici cu cel strein, pe văduvă şi pe orfan nu-i păgubiţi şi sânge nevinovat în locul acesta să nu vărsaţi!

4 Şi dacă voi veţi împlini cuvântul acesta, atunci vor intra pe porţile palatului acestuia regi şi urmaşi ai lui David la scaunul lui, în care şi călări pe cai, ei, dregătorii şi poporul lor.

5 Dar dacă nu veţi asculta cuvintele acestea, atunci mă jur», – zice Domnul, – «că voi dărâma palatul acesta.»

6 Căci iată ce grăieşte Domnul despre palatul domnesc al regilor lui Iuda: «Tu erai pentru mine muntele Galaadului, piscul Libanului, dar te voi preface în pustiu, cetate nelocuită.

7 Pregătit-am împotriva ta pierzători, fiecare cu toporul lui, şi vor tăia cedrii tăi aleşi şi îi vor zvârli în foc.

8 Şi când vor trece neamuri multe pe lângă cetatea aceasta şi vor zice unele către altele: «De ce s’a purtat astfel Domnul cu această mare cetate?»,

9 îşi vor răspunde: «Fiindcă locuitorii ei au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor şi s’au închinat la alţi dumnezei şi le-au slujit lor».

10 Nu plângeţi pe cel care a murit şi nu vă văicăriţi! Bociţi mai degrabă pe cel ce se duce în robie, fiindcă nu se va mai întoarce şi nu va mai vedea locul lui de obârşie.

11 Aşa zice Domnul despre Şalum, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, care a domnit în locul părintelui său Iosia şi care a plecat din locul acesta: «El nu se va mai întoarce,

12 Fiindcă în ţinutul în care a fost dus în robie va muri şi nu va mai vedea această ţară!»

13 Vai de acel care zideşte casa lui întru nedreptate şi cămările lui întru fărădelege, care face pe alţii să lucreze fără plată şi preţul muncii lor nu li-l dă;

14 Care zice: «Îmi voi zidi casă mare cu cămări încăpătoare, cu ferestre largi, cu tăblii de cedru şi văpsită cu roşu»!

15 Ai ajuns tu oare rege ca să te făleşti cu palate clădite din lemn de cedru? Părintele tău care n’a mâncat şi n’a băut? Însă el a judecat după pravilă şi i-a mers bine!

16 El a judecat pe cel sărac şi obijduit şi i-a mers bine. Nu însemna aceasta că mă cunoaşte?» – zice Domnul.

17 Dimpotrivă! Ochii tăi şi inima ta caută numai câştigul tău şi cum să săvârşească silnicie şi împilare!

18 Pentru aceasta, iată ce zice Domnul către Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda: «El nu va fi plâns: o, fratele meu! o, sora mea! Şi nu va fi jelit: o, Doamne! o, Măria Ta!

19 Ci va fi îngropat ca un asin, va fi târît şi aruncat afară din porţile Ierusalimului.»

20 Sue-te în Liban şi strigă, şi în Basan să-ţi răsune glasul. Şi ţipă năprasnic de pe Abarim, căci toţi iubiţii tăi sunt zdrobiţi.

21 Ţi-am grăit în vremea ta de linişte, dar ai zis: «Nu ascult!» Aceasta este deprinderea ta din tinereţile tale: Tu n’ai ascultat de glasul meu!»

22 Vântul va împrăştia pe toţi păstorii tăi, iar iubiţii tăi se vor duce în robie. Atunci vei avea parte de ruşine şi de ocară pentru toată stricăciunea ta.

23 Tu care sălăşlueşti în Liban şi-ţi aşezi cuibul în vârf de cedru, cum vei geme când te vor apuca zvârcolirile şi durerile unei femei gata să nască!

24 «Viu sunt eu», – zice Domnul, – o dacă tu, Iehonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda ai fi inel în mâna mea cea dreaptă, te-aş smulge!

25 Şi te voi da în mâna celor care caută sufletul tău şi de faţa cărora te va apuca groaza, în mâna lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi în mâna Caldeilor.

26 Şi te voi zvârli pe tine şi pe maica ta care te-a născut într’o altă ţară în care nu aţi fost născuţi şi acolo veţi muri;

27 Şi nu vă veţi mai întoarce niciodată în ţara în care sufletul vostru trăgea nădejde să se întoarcă.»

28 Vas de defăimat şi de lepădat este care Iehonia? Sculă fără preţ? Pentru ce a fost aruncat el şi seminţia lui, zvârliţi într’o ţară pe care ei nu o cunosc?

29 O, ţară! O, ţară! O, ţară ascultă cuvântul Domnului!

30 Aşa zice Domnul: «Înscrieţi pe omul acesta ca sterp, ca om fără noroc în zilele lui. Nimeni din seminţia lui să nu izbutească să stea pe tronul lui David şi să domnească din nou peste Iuda!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.