×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 21

Solia pe care Sedechia, regele regatului Iuda, o trimite la Ieremia, ca să întrebe pe Domnul în pricina cu războiul pe care îl pornise Nabucodonosor, împăratul Babilonului. Răspunsul profetului: toţi vor fi duşi în robie. Poporul să se supună cuceritorului. Domnul va judeca cetatea Ierusalimului.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, când regele Sedechia a trimis la el pe Paşhur, fiul lui Melchia, şi pe preotul Sofonie, fiul lui Maaseia, să-i zică:

2 «Întreabă pentru noi pe Domnul, fiindcă Nabucodonosor, împăratul Babilonului, a început război cu noi. Poate că va săvârşi Domnul cu noi una din toate minunile sale şi Nabucodonosar va pleca de la noi!»

3 Atunci Ieremia le-a răspuns: «Lui Sedechia să-i duceţi acest răspuns:

4 Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Armele de luptă pe care voi le aveţi în mâinile voastre şi cu care vă luptaţi împotriva împăratului din Babilon şi împotriva Caldeilor veniţi să vă împresoare de dincolo de ziduri, le voi întoarce înapoi şi le voi face movilă în mijlocul acestei cetăţi.

5 Şi voi lupta împotriva voastră cu mână întinsă şi cu braţ înalt, cu mânie, cu urgie şi cu ciudă mare;

6 Şi voi lovi pe toţi locuitorii acestei cetăţi: oameni şi dobitoace, cu ciumă năprasnică, şi ei vor muri.

7 Iar pe Sedechia, regele Iudei», – zice Domnul, – «pe dregătorii lui, pe popor, pe cei care au rămas în această cetate, scăpaţi de ciumă, de sabie şi de foamete, îi voi da în mâna lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului şi în mâna vrăjmaşilor lui şi a celor care caută sufletul lor, şi-i vor trece prin ascuţişul săbiei, fără milă, fără cruţare şi fără îndurare!»

8 Iar acestui popor să-i zici: «Aşa grăieşte Domnul! Iată în faţa voastră calea vieţii şi calea morţii!

9 Cel care va sta în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete, sau de ciumă, iar cel care va ieşi şi va cădea în mâinile Caldeilor, va rămânea cu viaţă şi va fi luat ca pradă.

10 Căci m’am întors cu faţa spre această cetate, nu spre fericirea ei, ci spre nenorocirea ei», – zice Domnul – «şi ea va cădea în mâna împăratului din Babilon, care o va arde cu foc!»

11 O, casă a regelui din Iuda, ascultă cuvântul Domnului!

12 Casă a lui David, iată ce grăeşte Domnul: «Din faptul zilei, judecaţi după pravilă şi scăpaţi pe cel împilat din mâna celui care îl apasă, ca nu cumva să iasă ca un foc mânia mea şi să ardă, şi nimeni să nu-l poată stinge, din pricina faptelor voastre celor rele!

13 Dar să ştiţi! Eu sunt împotriva ta, locuitoare a văii, stâncă din şes», – zice Domnul – «împotriva voastră care ziceţi: «Cine ne va împresura pe noi, şi cine va pătrunde prin întăriturile noastre?»

14 Dar eu vă voi pedepsi după vrednicia faptelor voastre», – zice Domnul», – căci eu voi pune foc pădurii şi el va mistui tot ţinutul înconjurător.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.