×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 20

Cearta cu preotul Paşhur. Paşhur pune pe Ieremia cu mâinile si cu picioarele în butuci si-l închide. Bărbăţia profetului, care dojeneşte pe Paşhur şi-i vesteşte că va fi dus în robie. Tânguirea profetului pentru suferinţele lui în lucrarea profetică. Zbuciumul lui. Ieremia îşi blestemă ziua naşterii lui.

1 Când a auzit Paşhur preotul, fiul lui Imer, mai marele peste slujitorii din templul Domnului, pe Ieremia profeţind aşa,

2 Paşhur l-a lovit pe proorocul Ieremia şi l-a pus cu mâinile şi cu picioarele în butuci, la poarta cea de sus a lui Veniamin, lângă templul Domnului.

3 Iar a doua zi, Paşhur a scos pe Ieremia din butuci. Atunci Ieremia i-a zis: «Domnul nu te va mai numi Paşhur, ci Magor Misabib. – care se tâlcueşte «groază de pretutindeni».

4 Căci iată ce grăieşte Domnul: «Într’adevăr, groază vei fi pentru tine şi pentru prietenii tăi şi vei vedea cu ochii cum ei vor cădea în sabia vrăjmaşilor lor. Şi pe toţi Iudeii îi voi da în mâna împăratului din Babilon, care îi va duce în robie în Babilon, unde îi va ucide cu sabia.

5 Şi-i voi da în mână toate bunurile acestei cetăţi, toată strădania, toate scumpeturile şi toate comorile regilor lui Iuda, şi le voi lăsa să cadă în mâinile vrăjmaşilor care le vor prăda, le vor răpi şi le vor duce în Babilon.

6 Iar tu, Paşhur, şi toţi casnicii tăi, veţi merge în robie, iar când veţi ajunge în Babilon, veţi muri şi acolo vei fi tu îngropat împreună cu prietenii tăi cărora le-ai proorocit minciună!»

7 Tu m’ai copleşit, Doamne, şi eu m’am lăsat copleşit, tu ai fost mai tare decât mine şi m’ai biruit. Am ajuns de batjocură! În fiecare zi toţi râd de mine!

8 O, de câte ori grăiesc, trebue să strig; să strig: «Silnicie şi nedreptate!», aşa că porunca Domnului îmi pricinueşte în fiece zi ruşine şi ocară.

9 Şi când mi-am pus în gând: «Nu-l voi mai pomeni şi nici nu voi mai propovedui în numele lui!», gândul acesta s’a prefăcut în inima mea în foc arzător, de nu eram în stare nici să-l înnăbuş şi nici să-l mai îndur!

10 Da! Am auzit defăimări multe; «Groază de pretutindeni! Daţi-l de gol, trebue să-l dăm de gol! Toţi prietenii mei îmi pândesc paşii: «Poate se va lăsa amăgit şi-l vom birui şi ne vom răzbuna pe el!»

11 Dar Domnul este cu mine, ca un viteaz fără seamăn, de aceea prigonitorii mei se vor poticni şi nu mă vor putea birui. Ei straşnic se vor face de ocară, fiindcă n’au avut izbândă: ocară deapururi, care nu se va uita!

12 Doamne Savaot! Tu cerci pe cel drept şi pătrunzi cu privirea inima şi rărunchii! Să văd cum te vei răzbuna pe ei, căci ţie ţi-am destăinuit pricina mea!

13 Cântaţi Domnului, slăviţi pe Domnul, căci el a izbăvit sufletul celui obijduit din mâna celor răi!

14 Blestemată să fie ziua în care am fost născut, ziua în care m’a născut maică-mea să nu fie binecuvântată!

15 Blestemat să fie omul care a adus veste tatălui meu: «Ţi s’a născut băiat – parte bărbătească». Şi vestea l-a umplut de bucurie!

16 Să fie omul acela la fel cu cetăţile pecare le-a dărâmat Domnul fără milă! Să audă dimineaţa ţipete, şi la amiază strigăte de război,

17 Fiindcă nu m’a ucis în sânul maicii mele şi atunci maica mi-ar fi fost mormântul şi pântecele ei m’ar fi ţinut în el deapururi!

18 Pentru ce am ieşit din sânul maicii mele, ca să văd chinul şi truda, iar zilele mele să le sfârşesc întru ocară

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.