×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 19

Simbolul cu ulciorul pe care trebuia să-l spargă Ieremia. Ieremia în valea Ben-hinom. Prăpădul care se va abate peste popor; mare strâmtorare. Spargerea ulciorului înseamnă prăbuşirea lui Iuda. Ieremia în templu.

1 Asa grăieşte Domnul: «Du-te şi cumpără» – de la olar un ulcior de lut, şi ia cu tine câţiva dintre bătrânii poporului şi dintre preoţii cei bătrâni,

2 Şi ieşi în valea Benhinom, care este în faţa porţii olăriei, şi acolo propovedueşte cuvintele pe care ţi le voi spune!

3 Şi să zici aşa: «Ascultaţi cuvântul Domnului, voi regi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului! Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Iată, voi aduce restrişte peste locul acesta, încât oricine va auzi, îi va ţiui urechile.

4 Fiindcă ei m’au părăsit şi au înstreinat locul acesta, tămâind pe alţi dumnezei pe care nu i-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor, nici regii din Iuda, şi au umplut locul acesta cu sângele nevinovaţilor;

5 Au zidit înălţimi cu jertfelnice lui Baal, ca să-i aducă pe fiii lor ardere de tot, lucru pe care eu nu l-am poruncit, nici nu l-am grăit şi nici la inima mea nu s’a suit.

6 Pentru aceasta, iată vin zile», – zice Domnul, – «când locul acesta nu se va mai chema «Tofet» şi valea «Benhinom», ci valea junghierii.

7 Şi în locul acesta voi răsturna uneltirile lui Iuda şi ale Ierusalimului, şi-i voi trece prin ascuţişul săbiei vrăjmaşilor lor şi în mâinile celor care caută viaţa lor, şi voi da stârvurile lor spre mâncare păsărilor cerului şi fiarelor câmpului.

8 Şi voi dărâma cetatea aceasta, care va ajunge lucru de spaimă şi de batjocură, încât oricine va trece pe lângă ea va rămânea uluit şi-şi va bate joc din pricina nenorocirilor ei.

9 Şi-i voi face să mănânce carnea fiilor şi a fiicelor lor şi se vor mânca unii pe alţii în vremea împresurăm şi a restriştei la care îi vor sili vrăjmaşii cei ce caută viaţa lor.»

10 «Atunci sparge ulciorul, în faţa oamenilor care te vor însoţi, şi le spune:

11 «Aşa zice Domnul Savaot! După cum s’a spart vasul olarului, care nu se mai poate face la loc, aşa voi sfărâma poporul acesta şi cetatea aceasta. Şi vor fi îngropaţi la Tofet, din lipsă de loc de îngropare.

12 Aşa mă voi purta cu locul acesta», – zice Domnul, – «şi cu locuitorii lui, şi voi face cetatea aceasta ca şi Tofetul.

13 Şi vor ajunge casele Ierusalimului şi casele lui Iuda spurcate ca Tofetul – toate aceste case pe ale căror acoperişuri s’au săvârşit tămâieri pentru toată oştirea cerească şi s’au adus jertfe cu turnare pentru dumnezei streini!»

14 Şi s’a întors Ieremia de la poarta olăriei unde îl trimisese Domnul ca să proorocească şi a stătut în curtea templului şi a propoveduit la tot norodul:

15 «Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil! Iată, voi aduce peste cetatea aceasta şi peste toate aşezările din jurul ei toate restriştile cu care am ameninţat-o, din pricină că locuitorii ei şi-au învârtoşat cerbicea şi nu au ascultat de cuvintele mele!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.