×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 13

Pedepsirea poporului care nu se mai întoarce la Domnul. Parabola cu brâul care a putrezit şi tâlcuirea ei. Parabola cu ulciorul plin de vin şi tâlcuirea ei. Propoveduire pentru întoarcerea poporului la pocăinţă.

1 Şi iată ce mi-a mai zis Domnul: «Du-te şi cumpără un brâu de în şi te încinge peste mijloc, dar să nu speli brâul».

2 Şi după porunca Domnului am cumpărat brâul şi m’am încins.

3 Atunci a fost cuvântul Domnului a doua oară şi mi-a zis:

4 «la brâul pe care l-ai cumpărat şi cu care te-ai încins, scoală-te şi o ia spre râul Fara şi piteşte-l acolo într’o văgăună de stâncă!»

5 Şi am plecat într’acolo şi am ascuns brâul la râul Fara, precum îmi poruncise Domnul.

6 Şi după o bucată de vreme, Domnul mi-a dat poruncă: «Scoală-te şi te du la râul Fara şi ia brâul pe care ţi-am poruncit să-l ascunzi acolo!»

7 Şi am plecat la râul Fara şi am săpat şi am luat brâul de unde îl ascunsesem. Şi iată că brâul putrezise şi nu mai era bun de nimic.

8 După aceasta a fost cuvântul Domnului către mine:

9 «Aşa zice Domnul! Într’acest chip voi pierde trufia lui Iuda şi trufia Ierusalimului.

10 Acest popor rău, care nu vrea să asculte cuvintele mele şi umblă după împietrirea inimii, care slujeşte şi se închină la dumnezei streini, să fie ca brâul acesta care nu mai slujeşte la nimic!

11 Precum se lipeşte brâul de coapsele cuiva, aşa mă lipisem eu de toată casa lui Israil şi de toată casa lui Iuda». – zice Domnul, – «ca ei să fie poporul meu: faima mea, lauda mea şi podoaba mea; dar ei n’au ascultat.»

12 «Apoi mai spune-le şi cuvântul acesta: «Aşa grăieşte Domnul Dumnezeul lui Israil! Orişicare ulcior trebue să fie plin de vin!» Şi dacă îţi vor răspunde: «Ştim noi că tot ulciorul trebue să fie plin de vin»,

13 Atunci spune-le: «Aşa zice Domnul! Iată voi umplea de beţie pe toţi locuitorii acestei ţări, pe toţi regii care stau pe scaunul lui David, pe preoţi, pe prooroci şi pe toţi locuitorii Ierusalimului,

14 Şi îi voi zdrobi unii de alţii, pe părinţi şi pe feciori laolaltă», – zice Domnul, – «fără cruţare şi fără milă, şi îi voi pierde fără îndurare!»

15 Ascultaţi şi luaţi aminte! Nu vă trufiţi, căci Domnul grăieşte!

16 Daţi slavă Domnului Dumnezeului vostru înainte de venirea întunericului, înainte ca picioarele voastre să se lovească de munţi întunecoşi. Zadarnic aşteptaţi lumina, fiindcă el o preface în întuneric şi în beznă.

17 Iar dacă nu veţi asculta, mă voi dosi să plâng obijduirea voastră şi voi vărsa lacrămi. Ochii mei vor vărsa şiroaie de lacrămi, fiindcă turma Domnului va fi luată în robie.

18 Spune regelui şi reginei: «Smeriţi-vă, căci coroana de slavă va cădea de pe capetele voastre!

19 Cetăţile din Negheb stau închise şi nimeni nu le va deschide. Iuda va fi dus în robie, cu totul în robie.»

20 Ridicaţi ochii voştri şi vedeţi pe cei ce vin de la miază-noapte! Unde este turma care ţi-a fost încredinţată, oile tale slăvite?

21 Ce vei zice tu când ei te vor cerceta? Şi cei pe care te-ai deprins sa-i crezi prietenii tăi îţi vor fi stăpâni pe cap? Oare nu te vor cuprinde zvârcolirile ca pe o femeie gata să nască?

22 Şi dacă tu chibzueşti în inima ta: «Pentru ce s’au abătut acestea peste mine?» Să ştii! Din pricina mulţimii fărădelegii tale. pulpana hainei tale va fi ridicată şi călcâile lăsate să se vadă.

23 Poate care un Etiopian să-şi schimbe coloarea pielii şi un leopard pielea lui tărcată? Aşijderea şi voi! Putea-veţi care să faceţi bine, fiind deprinşi cu răul?

24 Pentru aceasta îi voi împrăştia ca paiele pe care le risipeşte vântul din pustie!

25 Iată partea ta care ţi-a căzut la sorţi, răsplata răzvrătirii tale împotriva mea», – zice Domnul. «Fiindcă m’ai uitat şi ţi-ai pus nădejdea în minciună,

26 Şi eu îţi voi întoarce pulpana veşmântului tău peste cap, ca să se vadă ocara ta.

27 Desfrânările, nechezările tale, păcatele desfrâului tău pe coline şi pe ogoare precum şi ticăloşiile tale le-am văzut. Vai de tine, Ierusalime, dacă nu te vei curăţi! Şi când te vei pocăi?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.