×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 11

Necredinţa poporului faţă de legământul încheiat cu Domnul; de aceea va fi pedepsit. Uneltirea locuitorilor din Anatot împotriva lui Ieremia. Domnul va trimite prăpăd peste ei.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia:

2 «Ascultă cuvintele legământului acestuia şi propovedueşte-le locuitorilor din Iuda şi din Ierusalim,

3 Şi le spune: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil! Blestemat să fie omul care nu va asculta de cuvintele legământului acestuia,

4 Pe care l-am poruncit strămoşilor voştri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din această topitorie de fier, şi le-am zis: Ascultaţi de glasul meu şi împliniţi tot ceea ce v’am poruncit vouă! Şi voi veţi fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru,

5 Ca să se adeverească jurământul pe care l-am jurat strămoşilor voştri, că le voi da o ţară în care curge lapte şi miere, precum se vede în ziua de azi!» Atunci eu am răspuns şi am zis: «Da, Doamne!»

6 Şi Domnul a zis către mine: «Propovedueşte toate aceste cuvinte în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului şi spune: Ascultaţi cuvintele acestui legământ şi le împliniţi!

7 Căci din ziua când am scos pe strămoşii voştri din ţara Egiptului şi până în ziua de azi, cu râvnă şi fără încetare am îndemnat: «Ascultaţi glasul meu!»

8 Dar ei nu l-au ascultat şi nu au plecat urechea, ci fiecare a umblat după împietrirea inimii lui, pentru aceasta am adus peste ei ameninţările legământului acestuia pe care l-am poruncit ca să-l împlinească, dar nu l-au luat în seamă.»

9 Apoi a zis Domnul către mine: «O uneltire s’a pus la cale între locuitorii lui Iuda şi ai Ierusalimului:

10 Ei s’au întors la fărădelegile cele de altădată ale părinţilor lor, care n’au vrut să asculte de cuvintele mele, ci au umblat să slujească altor dumnezei. Şi aşa neamul lui Iuda şi neamul lui Israil au stricat legământul pe care îl încheiasem cu părinţii lor.»

11 Pentru aceasta aşa zice Domnul: «Iată că voi aduce peste ei o nenorocire de care nu vor putea să scape, iar când mă vor striga, eu nu-i voi auzi.

12 Şi atunci cetăţile lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului să se ducă să strige către dumnezeii lor, cărora le-au adus tămâieri, dar ei nu-i’vor izbăvi în vremea restriştii lor.

13 Căci cât de numeroase sunt cetăţile tale, sunt şi dumnezeii tăi, Iudo, şi cât de multe sunt uliţele Ierusalimului, tot atâtea jertfelnice aţi înălţat idolilor de ocară şi pentru tămâierile lui Baal.

14 Şi tu, Ieremia, nu te ruga pentru poporul acesta şi nu înălţa nici tânguire, nici rugăciune, căci eu nu te voi asculta când mă vei striga în vremea restriştii lor.

15 Ce caută norodul meu iubit în templul meu, de vreme ce unelteşte? Juruinţele şi carnea sfântă a jertfelor putea-vor care să depărteze nenorocirea şi tu iarăşi să te veseleşti?»

16 «Măslin deapururi verde, împodobit cu roduri minunate», – iată numele pe care ţi l-a pus Domnul. Dar la pornirea unei vijelii, foc s’a aprins într’însul şi ramurile lui s’au rupt.

17 Şi Domnul Savaot, care te-a sădit pe tine, a hotărît restriştea ta, din pricina fărădelegilor pe care le-au făptuit cei din neamul lui Israil şi cei din neamul lui Iuda, ca să mă aţâţe cu tămâieri aduse lui Baal.

18 Şi Domnul mi-a dat de ştire şi eu ştiu… Şi tu, Doamne, mi-ai arătat săvârşirile lor.

19 Şi eu eram ca un miel blând dus la junghiere şi nu ştiam planurile lor împotriva mea: «Să tăiem copacul în mâzga lui şi să-l nimicim din pământul celor vii şi să nu se mai pomenească de numele lui!»

20 O, Doamne Savaot! Tu eşti judecător drept, care ispiteşti inima şi rărunchii! O, de-aş vedea răzbunarea ta împotriva lor, căci ţie ţi-am descoperit pricina mea!

21 Pentru aceasta aşa grăieşte Domnul despre oamenii din Anatot, cei care caută sufletul meu şi-mi zic: «Nu prooroci în numele Domnului de vrei să nu mori de mâna noastră!»

22 Aşa grăieşte Domnul Savaot: «Cu adevărat îi voi pedepsi! Flăcăii lor vor muri de sabie, iar fiii şi fiicele lor de foame;

23 Şi nu va mai rămânea nimeni din ei, fiindcă eu voi porni prăpăd peste locuitorii din Anatot în anul când îi voi pedepsi pe ci!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.