×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 1

Chemarea lui Ieremia la servirea profetică. El este chemat de Domnul în două rânduri, îmbărbătare pentru începutul propoveduirii.

1 Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, dintre preoţii din Anatot din ţinutul lui Veniamin,

2 Către care a fost cuvântul Domnului în timpul domniei lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, în anul al treisprezecelea al domniei sale,

3 Şi a dăinuit şi în vremea lui Ioachim, feciorul lui Iosia, regele lui Iuda, până la sfârşitul anului al unsprezecelea al lui Sedechia, fiul lui Iosia, până în luna a cincea, la ducerea în robie a locuitorilor Ierusalimului.

4 Şi-a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:

5 «Înainte de a te fi urzit în pântecele maicii şi înainte ca să fi ieşit din pântecele mamei tale, te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc al neamului».

6 Atunci am răspuns: «O, Doamne Dumnezeule! Iată că nu sunt în stare să vorbesc, fiindcă sunt tânăr!»

7 Dar Domnul mi-a spus: «Nu zice: «Eu sunt prea tânăr!» Du-te încotro te voi trimite şi orişice îţi voi da poruncă vorbeşte!

8 Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te mântuesc», – zice Domnul.

9 Şi Domnul a întins mâna înspre mine şi s’a atins de gura mea, apoi Domnul mi-a zis: «Iată, îţi pun cuvintele mele în gura ta!

10 Vezi, eu te-am pus astăzi peste popoare şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să arunci la pământ, să prăpădeşti şi să dărâmi, să zideşti şi să sădeşti!»

11 Apoi a fost cuvântul Domnului către mine într’acest chip: «Ce vezi tu, Ieremia?» Şi eu am răspuns: «Văd o crangă de migdal!»

12 Şi el mi-a glăsuit: «Bine ai văzut, fiindcă eu veghez ca să se adeverească cuvântul meu!»

13 Şi cuvântul Domnului a fost a doua oară către mine: «Ce vezi tu?» Atunci eu am răspuns: «Văd, dinspre miază-noapte, un cazan în clocote cu gura întoarsă încoace!»

14 Dar Domnul a zis către mine: «Dinspre miază-noapte se va deslănţui prăpădul peste toţi locuitorii ţării;

15 Căci iată voi chema toate împărăţiile de la miază-noapte», – zice Domnul. «Şi vor veni şi fiecare îşi va aşeza tronul său la porţile Ierusalimului şi de jur-împrejurul zidurilor lui, şi în toate cetăţile lui Iuda.

16 Şi-i voi trage la judecată pentru fărădelegile lor, fiindcă m’au părăsit şi au adus tămâieri altor dumnezei şi s’au închinat la făptura mâinilor lor!

17 Încinge-ţi acum coapsele, scoală-te şi le propovedueşte tot ceea ce îţi voi porunci. Nu te înfricoşa în faţa lor, fiindcă nu vreau să-ţi fie frică înaintea lor!

18 Vezi că eu te-am făcut astăzi ca o cetate tare, ca un stâlp de fier şi ca un zid de aramă, împotriva ţării întregi, pentru regii lui Iuda şi pentru dregătorii săi, pentru preoţii săi şi pentru poporul ţării.

19 Şi se vor război împotriva ta, dar nu te vor putea birui, căci eu voi fi lângă tine ca să te izbăvesc», – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.