×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 7

În zilele lui Ahaz. Prăpădul năvălirii Asirienilor.

1 Şi în zilele lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Uzia, regele Iudei, a pornit Raţon, regele Siriei, împreună cu Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israil, ca să cuprindă Ierusalimul, dar n’au izbutit să-l cuprindă.

2 Atunci a venit cineva să dea de ştire casei lui David, zicând: «Oastea Sirienilor a tăbărât în Efraim». Şi inima regelui şi a poporului a tremurat de spaimă, în ziua aceea, precum tremură copacii pădurii la bătaia vântului.

3 Şi a grăit Domnul către Isaia astfel: «Du-te întru întâmpinarea lui Ahaz, tu şi Şear-Iaşub, fiul tău, la capătul ulucului heleşteului de sus pe drumul care iese la Ţarina Abagiului,

4 Şi spune-i: «Ia aminte, fii tihnit, nu te înfricoşa şi inima ta să nu-şi piardă cumpătul, din pricina acestor doi tăciuni care fumegă: de iuţimea mâniei lui Raţon şi a Siriei şi a feciorului lui Remalia.

5 De vreme ce Siria a hotărît pustiirea ta, împreună cu Efraim şi cu fiul lui Remalia, şi au zis:

6 «Să pornim împotriva lui Iuda şi să-l împresurăm şi să-l subjugăm şi să punem rege peste el pe feciorul lui Tabeel»,

7 Iată ce zice Domnul Dumnezeu: «Aceasta nu se poate şi nu se va întâmpla!

8 Căci capitala Siriei este Damascul şi voevodul Damascului este Raţon. Mai sunt încă şaizeci şi cinci de ani şi Efraim va pieri din rândul popoarelor.

9 Şi capitala lui Efraim este Samaria şi voevodul Samariei este feciorul lui Remalia. Dacă însă nu vă veţi ţine de mine, nimeni nu poate să vă sprijinească.»

10 Şi Domnul mai grăi către Ahaz, şi-i zise:

11 «Cere semn de la Domnul Dumnezeul tău, sau jos, în adâncimile Şeolului, sau sus, întru înălţime!»

12 Şi i-a răspuns Ahaz: «Nu voi cere semn şi nu voi ispiti pe Domnul»

13 Şi a zis Isaia: «Ascultaţi, voi cei din neamul lui David! Vi se pare lucru de nimic că ispitiţi pe oameni şi mai vreţi să ispitiţi şi pe Dumnezeul meu?

14 Pentru aceasta Domnul meu vă va da semn: Iată, fecioara va zămisli şi va naşte fiu şi-i va pune numele Emanuil.

15 El se va hrăni cu lapte şi cu miere, până în vremea când va pricepe să respingă răul şi să aleagă binele.

16 Căci, înainte ca fiul acesta să priceapă să dea laoparte răul şi să aleagă binele, ţara celor doi regi, de care tu te temi, va fi pustiită.»

17 Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău şi peste casa tatălui tău, vremuri care n’au mai fost de când Efraim s’a desfăcut de Iuda, – va aduce adică pe împăratul Asiriei.

18 Şi în vremea aceea, Domnul va fluera şi va chema muştele care stau pe marginea canalelor din Egipt şi albinele din ţara Asiriei,

19 Şi vor veni şi se vor aşeza cu toatele în văile ceie prăpăstioase şi în crăpăturile stâncilor şi în toate tufişurile şi pe toate suhaturile.

20 În vremea aceea, Domnul va rade, cu brici luat de împrumut de dincolo de Eufrat, adică cu împăratul Asiriei, capul, părul de pe trup, şi va rade chiar şi barba.

21 În vremea aceea omul va mai hrăni deabia o vacă şi două capre,

22 Iară din pricina laptelui celui mult, ei vor mânca smântână, şi cei ce vor fi rămas în ţară se vor hrăni cu smântână şi cu miere.

23 Şi în vremea aceea, unde a fost un loc de o mie de butuci de vie, pe preţ de o mie de sicli, va fi plin de mărăcini şi de bălării.

24 Şi acolo oamenii vor intra înarmaţi cu arcuri şi cu săgeţi, căci toată ţara va fi plină de spini şi de hăţişuri.

25 Şi pe toate coastele care acum sunt plivite cu săpăliga, nimeni nu se va mai duce de frica spinilor şi a desişurilor, ci va fi loc de păscut pentru boi şi oile vor călca pe acolo.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.