×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 64

Faţă în faţă: cei alungaţi şi cei miluiţi.

1 Ca un foc care arde vreascurile, ca o pară care fierbe apa în clocot, fă pe vrăjmaşii tăi să cunoască numele tău şi să tremure noroadele înaintea ta,

2 Făcând minuni neaşteptate,

3 Despre care niciodată nu s’a pomenit. Căci urechea n’a auzit, nici ochiul n’a văzut alt Dumnezeu afară de tine, săvârşind unele ca acestea, pentru cei ce nădăjduesc în el.

4 Tu vii întru întâmpinarea celor ce cu bucurie săvârşesc fapte bune şi-şi aduc aminte de tine umblând pe căile tale. Şi tu te-ai întărâtat împotriva noastră, din pricină că eram vinovaţi prin necredinţa şi prin fărădelegea noastră!

5 Toţi am ajuns ca spurcaţii şi toată calea vieţii noastre ca un veşmânt întinat! Noi toţi am căzut ca frunzele uscate şi fărădelegile noastre ne spulberau ca vântul.

6 Nimeni nu chema numele tău şi nici unul nu-şi venea în fire ca să se întoarcă iarăşi la tine. Căci tu ai ascuns faţa ta de noi şi ne-ai lăsat în voia păcatelor noastre.

7 Şi acum, Doamne, tu eşti părintele nostru, noi suntem lutul şi tu olarul, toţi făptura mâinilor tale!

8 O, Doamne, nu te mânia pe noi foarte şi nu-ţi aduce aminte deapururi de fărădelegea noastră! Priveşte, căci noi toţi suntem poporul tău!

9 Cetăţile tale sfinte au ajuns pustii, Sionul este ca o pustietate şi Ierusalimul ca un loc părăginit!

10 Templul nostru sfânt şi slăvit, în care te-au proslăvit părinţii noştri, a ajuns pradă focului şi toate cele scumpe nouă, dărâmături!

11 Poţi tu oare să te împietreşti, să taci, Doamne, şi să ne smereşti atât de greu?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.