×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 62

Ierusalimul, diadema celor mântuiţi fi muntele rugăciunilor.

1 Din pricina Sionului nu voi tăcea şi din pricina Ierusalimului nu voi sta locului, până ce dreptatea lui nu va răsări ca revărsatul zorilor şi până ce mântuirea lui nu va lumina ca o făclie aprinsă.

2 Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta şi toţi împăraţii slava ta, şi te vor chema pe tine cu nume nou pe care îl va rosti gura Domnului.

3 Şi tu vei fi ca o cunună strălucitoare în mâna Domnului şi ca o diademă împărătească în mâna Dumnezeului tău.

4 Şi nu ţi se va mai zice ţie: «năpustită» şi ţării tale: «pustiită», ci tu te vei chema: «întru ea am binevoit» şi ţara ta: «cea cu bărbat», deoarece Domnul va binevoi întru tine şi pământul va avea soţ.

5 Şi în ce chip se însoţeşte tânărul cu fecioara, cel ce te-a zidit se va însoţi cu tine, şi în ce chip mirele se veseleşte de mireasă, aşa se va veseli de tine Dumnezeul tău.

6 Pe zidurile tale, Ierusalime, voi pune străjări, care nici zi, nici noapte nu vor tăcea! Voi care aduceţi aminte Domnului de făgăduinţele lui, să n’aveţi odihnă!

7 Şi să nu-i daţi răgaz până ce nu va clădi la loc Sionul şi până ce nu va face Ierusalimul, pe pământ, de mare slavă!

8 Juratu-s’a Domnul pe dreapta lui, pe braţul său cel tare: «Nu voi mai da de aici înainte grâul tău hrană vrăjmaşilor tăi şi cei de neam străin, vinul tău, rodul muncii tale, nu-l vor mai bea.

9 Ci numai cei ce au adunat grâul îl vor mânca şi vor lăuda pe Domnul şi cei care au făcut culesul vor bea vinul, în curţile templului meu cel sfânt!»

10 Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi calea! Neteziţi-i, neteziţi-i drumul, curăţiţi-l de pietre, înălţaţi steag peste neamuri.

11 Iată, Domnul vesteşte acestea până la marginile pământului: «Ziceţi fiicei Sionului: Iată Mântuitorul tău vine! Piaţa lui este cu el şi răsplătirile merg înaintea lui!»

12 Şi ei se vor chema: «popor sfânt, mântuiţii Domnului», şi ţie ţi se va zice: «cea căutată», «cetatea cea nepărăsită»!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.