×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 61

Robul Domnului soli-va mântuire, iertare şi înfiere pentru cei cu inimă primitoare.

1 Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m’a uns să binevestesc săracilor, m’a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor robiţi liberare şi celor în lanţuri mântuire,

2 Să crăinicesc un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru;

3 Să mângâi pe cei întristaţi; celor ce jelesc Sionul, să le pun pe cap cunună în loc de cenuşă, untdelemn de bucurie în loc de veşminte de jale, slavă în loc de desnădejde. Ei vor fi numiţi: stejari ai dreptăţii, sad al Domnului, spre preamărirea lui.

4 Ei vor zidi pe vechile dărâmături, ridica-vor de iznoavă străvechile ruine, înnoi-vor cetăţile dărâmate, paragina veacurilor trecute.

5 Oameni de neam străin vor veni şi îşi vor paşte turmele, feciori din alt norod vor fi plugarii şi vierii noştri,

6 Iar voi veţi fi preoţi ai Domnului, slujitori ai Dumnezeului nostru veţi fi numiţi. Bunătăţile popoarelor voi le veţi mânca şi cu averile lor vă veţi mândri.

7 Fiindcă ocara lor era îndoită, batjocură şi scuipări erau partea lor, pentru aceasta în pământul lor moşteni-vor îndoit şi de slava cea deapururi ei se vor bucura.

8 Şi fiindcă eu sunt Domnul care iubesc dreptatea şi urăsc jaful cel fără de lege, le voi da cu credincioşie plata lor şi legământ veşnic cu ei voi încheia.

9 Cu nume mare va fi neamul lor între neamuri şi odraslele lor în mijlocul noroadelor. Cei ce îi vor vedea vor da mărturie că ei sunt neam binecuvântat de Domnul.

10 Bucura-mă-voi întru Domnul, sălta-va de veselie sufletul meu întru Dumnezeul meu, căci m’a îmbrăcat în haina mântuirii şi cu veşmântul dreptăţii m’a acoperit. Ca unui mire mi-a pus cunună şi ca pe o mireasă m’a împodobit cu podoabă.

11 Ca pământul care odrăsleşte ierburi şi ca o grădină în care sămânţa încolţeşte, tot aşa şi Domnul Dumnezeu va face dreptatea să răsară şi înaintea tuturor neamurilor slava sa!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.