×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 60

Slava cea netrecătoare a noului Ierusalim.

1 Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, căci a venit lumina ta şi slava Domnului peste tine a răsărit!

2 Pe câtă vreme întunericul acopere pământul, şi bezna popoarele, ţie îţi răsare Domnul şi slava sa străluceşte peste tine.

3 Popoarele umblă în lumina ta şi împăraţii în razele răsăritului tău.

4 Ridică împrejur ochii tăi şi vezi, căci toţi se adună, se îndreaptă şi vin spre tine. Fiii tăi vin de departe şi fiicele tale vin aduse în braţe.

5 Atunci vei vedea şi vei străluci; inima ta se va zbuciuma şi se va lărgi, deoarece spre tine se va îndrepta bogăţia mării şi avuţiile popoarelor către tine vor curge.

6 Caravane de cămile te vor prididi, dromadere de Madian şi Efa. Din Şeba ele vor sosi grămadă, încărcate cu aur şi tămâie şi vestind cu bucurie faptele cele de slavă ale Domnului.

7 Toate turmele din Chedar la tine se vor aduna; berbecii din Nebaiot vor sta la îndemâna ta şi ca o jertfă bine-plăcută se vor urca pe jertfelnicul meu, ca să se proslăvească locaşul cel plin de slavă al meu.

8 Cine zboară ca norul şi ca porumbiţele spre sălaşurile lor?

9 Da, pentru mine se adună corăbiile, în frunte cu cele din Tarşiş, ca să aducă de departe pe feciorii tăi, împreună cu aurul şi argintul lor, pentru numele Domnului Dumnezeului tău şi Prea Sfântului lui Israil, care te preamăreşte!

10 Feciori de neam străin zidi-vor zidurile tale şi împăraţii lor în slujba ta vor fi; căci întru urgia mea te-am lovit, dar întru îndurarea mea m’am milostivit de tine.

11 Porţile tale mereu vor sta în lături, zi şi noapte vor rămânea deschise, ca oamenii să care la tine bogăţiile noroadelor, şi împăraţii lor vor păşi în frunte.

12 Iar poporul şi împărăţia care nu vor sluji ţie vor pieri; atari popoare vor fi nimicite.

13 Măreţul Liban la tine va veni cu chiparoşii, ulmii şi molifţii lui, ca să împodobească sfântul meu locaş, iar eu cinste să dau locului unde se odihnesc picioarele mele.

14 Şi feciorii apăsătorilor tăi smeriţi vor veni la tine şi se vor închina la picioarele tale toţi cei ce te-au urît, şi pe tine te vor numi: cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israil.

15 Din părăsită şi defăimată şi năpustită ce erai, voi face din tine mândria cea deapururi şi încântarea popoarelor, din neam în neam.

16 Tu vei suge laptele noroadelor şi la sânul împărăteselor alăptat vei fi. Atunci vei cunoaşte că eu sunt Domnul, Mântuitorul şi Răscumpărătorul tău, Viteazul lui Iacob.

17 În loc de aramă îţi voi aduce aur, în loc de fier, argint, şi în loc de lemn, aramă, în loc de pietre, fier. Şi voi pune judecători ai tăi: pacea, şi stăpânitor peste tine: dreptatea.

18 Şi nu se va mai auzi de silnicie în ţara ta, de prăpăd şi de pustiire în cuprinsul ţării tale. Zidurilor tale le voi zice: mântuire; şi porţilor tale: slavă.

19 Nu te va mai lumina soarele în timpul zilei, şi luna nu-şi va mai revărsa lumina sa, ci Domnul va fi deapururi lumina ta şi Dumnezeul tău strălucirea ta.

20 Soarele tău nu va mai asfinţi şi luna nu va mai descreşte, căci Domnul va fi lumina ta cea deapururi şi zilele jelirii tale se vor apropia de sfârşit.

21 Atunci poporul tău întreg va fi popor numai de drepţi, şi pământul pe veci îl vor stăpâni: odraslă din cele sădite de Domnul, lucrul mâinilor mele, făcut spre slava mea.

22 Atunci cel mai mic va ajunge ca o seminţie şi cel mai neînsemnat popor puternic. Eu Domnul am hotărît acestea şi la vreme voi fi plinitorul lor!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.