×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 58

Care este şi cum trebue să fie postul cel adevărat şi adevărata cinstire a Sâmbetei.

1 Strigă din toate puterile şi nu te opri, dă drumul glasului să sune ca o trâmbiţă şi spune poporului meu ce păcate are şi neamului lui Iacob care-i sunt fărădelegile.

2 Ei mă întreabă în fiecare zi şi vor să ştie căile mele, ca un norod care se îndeletniceşte cu dreptatea şi de la pravila Dumnezeului său nu se abate. Ei mă întreabă despre legile dreptăţii şi poftesc să se apropie de Dumnezeu.

3 «Pentru ce să postim, dacă tu nu vezi? De ce să smerim sufletul nostru, dacă tu nu iei aminte?» – Da, în zi de post, voi vă vedeţi de treburile voastre şi ţineţi la lucru pe salahorii voştri.

4 Voi postiţi ca să vă certaţi şi să vă sfădiţi şi să vă bateţi, zănatici, cu pumnul. Postul vostru de astăzi nu ajută glasul vostru să se audă sus.

5 Este oare acesta post care să-mi placă? O zi în care omul se chinueşte, îşi încovoaie capul ca o trestie şi se culcă în sac şi în cenuşă! Oare aceasta se cheamă post şi zi bine plăcută Domnului?

6 Iată postul care îmi place într’adevăr, zice Domnul: «Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor!

7 Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel fără cămin; dacă vezi un golan, pune haină pe el, şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine.

8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta va veni repede. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu.

9 Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău el va zice: «Iată-mă!» Dacă tu vei goni din mijlocul tău asuprirea, arătarea cu degetul şi vorbele viclene,

10 Dacă vei da pâinea ta celui flămând şi vei sătura sufletul amărît, atunci lumina ta va răsări în noapte şi întunericul tău fi-va ca miezul zilei.

11 Domnul îţi va fi mereu povăţuitor şi chiar şi în pustie te va sătura. El va da tărie oaselor tale şi vei fi ca o grădină udată, ca un izvor de apă vie, care nu seacă niciodată.

12 Pe străvechi ruine oamenii tăi zidi-vor clădiri noi şi ziduri din alte veacuri vei ridica la loc şi lumea te va numi: «îndreptătorul zidurilor dărâmate» şi «înnoitorul căilor spre buna întocmire a ţării».

13 Dacă vei stăpâni piciorul tău în ziua Sâmbetei şi nu-ţi vei mai vedea de treburile tale în ziua mea cea sfântă, ci vei socoti ziua Sâmbetei ca desfătare şi vrednică de cinste, ca sfinţită de Domnul, şi vei cinsti-o, fără să mai umbli, fără să te mai îndeletniceşti cu nevoile tale şi fără să mai vorbeşti deşărtăciuni,

14 Atunci vei afla marea ta bucurie întru Domnul şi eu te voi purta în car de biruinţă pe plaiurile ţării şi te voi desfăta cu moştenirea tatălui tău Iacob, căci gura Domnului a grăit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.