×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 55

Mântuirea vi se dă fără s’o dobândiţi cu muncă ori cu banii

1 «Cei ce sunteţi însetaţi, veniţi de beţi apă, şi cei care nu aveţi argint, duceţi-vă de cumpăraţi şi mâncaţi, mergeţi şi cumpăraţi fără de parale, fără de plată, vin şi lapte.

2 Pentru ce cheltuiţi argintul vostru pe o pâine care nu hrăneşte şi agonisita voastră pentru o bucată care nu vă satură?Ascultaţi-mă şi veţi mânca cele bune şi întru bunătăţi se va desfăta sufletul vostru.

3 Luaţi aminte cu urechile voastre şi veniţi la mine. Ascultaţi-mă pe mine şi viu va fi sufletul vostru. Face-voi cu voi legământ veşnic, încredinţându-vă îndurările mele cele deapururi către David.

4 Iată, l-am pus mărturie popoarelor, domn şi stăpânitor peste neamuri.

5 Iată, tu vei chema popoare pe care nu le-ai ştiut şi noroade care nu te-au cunoscut la tine vor alerga, pentru Domnul Dumnezeul tău şi pentru Sfântul lui Israil, căci el te-a preamărit.

6 Căutaţi pe Domnul cât îl puteţi găsi, strigaţi-l cât este aproape de voi;

7 Cel ticălos să lase calea lui şi omul cel nedrept vicleniile lui şi să se întoarcă spre Domnul şi spre Dumnezeul nostru cel bogat în iertare, şi atunci se va îndura de el.

8 Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre şi căile mele ca ale voastre», – zice Domnul.

9 «Ci cât de departe sunt cerurile de la pământ, tot atât de departe sunt căile mele de căile voastre şi cugetele mele de cugetele voastre.

10 Precum se pogoară ploaia şi zăpada din cer şi nu se mai întoarce până nu adapă pământul şi-l face de odrăsleşte şi rodeşte şi dă sămânţă sămănătorului şi pâine spre mâncare;

11 Aşa va fi şi cu cuvântul meu care iese din gura mea; el nu se va întoarce către mine fără ispravă, adică până ce nu va îndeplini voia mea şi nu va găti lucrul la care l-am trimis.

12 Căci cu veselie veţi ieşi şi în pace veţi fi călăuziţi; munţii şi dealurile vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră şi toţi copacii câmpului vor bate din palme!

13 În locul mărăcinilor va creşte chiparosul şi în locul urzicii va creşte mirtul. A Domnului fi-va slava, spre veşnică şi nepieritoatre pomenire.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.