×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 54

Ierusalimul: fericita cetate nouă!

1 Veseleşte-te, tu cea stearpă care n’ai născut, dă glas şi strigă, tu ceea ce nu te-ai zvârcolit în dureri de naştere, căci «mai mulţi fi-vor fiii celei năpustite de cât ale celei cu bărbat», – zice Domnul.

2 Lărgeşte-ţi cortul tău şi covoarele sălaşului tău întinde-le; nu cruţa nimic! Lungeşte funiile şi înfige bine ţăruşii,

3 Fiindcă tu te vei împrăştia în toate părţile şi seminţia ta va moşteni neamurile şi cetăţile cele pustiite le va umplea de oameni!

4 Nu te înfricoşa, căci nu vei rămânea de ocară; nu te ruşina, căci tu nu vei păţi nici o ruşine; ci mai vârtos cuvine-se să uiţi ruşinea tinereţii tale şi de ticăloşia văduviei tale să nu-ţi mai aduci aminte,

5 Căci bărbatul tău este Ziditorul tău, şi numele său: «Domnul Savaot», şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel: «Dumnezeul a tot pământul» se numeşte!

6 Ca pe o femeie părăsită şi dosădită chematu-te-a iarăşi Domnul. «Cum ar putea să fie alungată», – zice Domnul Dumnezeul tău, – «soţia din tinereţe?

7 O clipă te-am părăsit, dar cu mari îndurări te voi lua iarăşi lângă mine.

8 Într’o izbucnire de mânie, pentru o clipă, mi-am întors faţa de la tine, dar în îndurarea mea cea deapururi, mă voi milostivi de tine», – zice Răscumpărătorul tău, Domnul.

9 «Şi va fi ca în vremea lui Noe, când m’am jurat că apele potopului nu vor mai înneca pământul; tot aşa mă jur acum că nu mă voi mai întărâta împotriva ta şi nu te voi mai dojeni.

10 Munţii pot să se dea înapoi şi colinele pot să se clatine, dar milostivirea mea nu se va mai depărta de la tine şi legământul meu dc pace nu se va mai zdruncina», – zice Domnul cel cu tine milostiv.

11 «Sărmană, spulberată de vijelie şi fără mângâiere! Iată, voi pune pietrele tale în tencuială de antimoniu şi temeliile tale le voi face din safire,

12 Şi din rubine crestele zidurilor tale, iar porţile tale fi-vor de cristal şi toată împrejurimea ta din pietre nestimate.

13 Toţi copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului şi se vor bucura de mare fericire.

14 Şi vei fi întemeiată pe dreptate; depărtează spaima, căci n’ai de ce să te temi; lasă groaza, căci nu se va apropia de tine!

15 Iată, vor mai năvăli unii asupra ta, fără voia mea, dar cine va porni împotriva ta se va prăbuşi.

16 Ci să ştii că eu am zidit pe meşterul care, suflând, aprinde focul de cărbuni şi făureşte arma, cu meşteşugul lui, dar eu am zidit şi pe cel ce trebue s’o nimicească.

17 Orice armă făurită împotriva ta nu va izbuti şi orice limbă care se va ridica la judecată cu tine osândită va fi. Iată care va fi moştenirea slujitorilor Domnului şi dreptatea care va veni de la mine», – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.