×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 53

Mesia cel ce va să vie este răscumpărătorul nostru întru dureri şi mare smerenie.

1 Cine a dat crezare soliei noastre şi braţul Domnului cui s’a descoperit?

2 Crescut-a înaintea lui ca o odraslă şi ca o rădăcină din pământ uscat. Nu avea nici chip, nici frumuseţe, ca să ne uităm la el, şi nici o înfăţişare, ca să ne fie drag.

3 Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni: om al suferinţei şi deprins cu durerea; unul de care să-ţi acoperi faţa, când îl vezi; dispreţuit şi socotit ca nimic

4 Dar el a luat asupră-şi bolile noastre şi cu durerile noastre s’a împovărat, pe când noi îl socoteam ca pedepsit, ca bătut de Dumnezeu şi oropsit.

5 Ci el fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin ranele lui noi toţi ne-am vindecat.

6 Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea lui, şi Domnul l-a încărcat pe el cu fărădelegile noastre ale tuturor.

7 Chinuit a fost şi s’a supus, şi nu şi-a deschis gura sa; ca o oaie spre junghiere s’a adus şi ca un miel fără de glas, înaintea celui ce-l tunde, aşa nu şi-a deschis gura sa.

8 Cu judecată nedreaptă fost-a osândit, şi neamul lui cine-l va spune? Căci s’a luat de pe pământ viaţa lui! Pentru fărădelegile poporului meu a fost adus spre moarte.

9 Mormântul său a fost pus lângă cei fără de lege şi cu cei făcători de rău, după moartea sa, cu toate că nu săvârşise nici o fărădelege şi nici o înşelăciune n’a fost în gura lui.

10 Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferinţă. Şi fiindcă şi-a jertfit viaţa pentru păcatele noastre, vedea-va pe urmaşii săi trăind îndelungat şi planul Domnului, prin el, va avea izbândă.

11 De pe urma chinurilor sufletului său se va sătura de fericire; prin ştiinţa sa, dreptul, sluga mea, va îndrepta pe mulţi, şi fărădelegile lor le va lua asupră-şi.

12 Pentru aceasta îi voi da parte lângă cei preamăriţi şi cu cei puternici va împărţi prada, ca răsplată că şi-a dat sufletul său spre moarte şi cu cei făcători de rele a fost numărat. Ci el a purtat fărădelegile multora şi pentru cei păcătoşi şi-a dat viaţa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.