×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 52

Stăruitoare îndemnuri la credinţă şi la mare bucurie duhovnicească.

1 Deşteaptă-te, scoală-te, îmbracă-te întru puterea ta, Sioane! Înveşmântează-te în odăjdii de slavă, Ierusalime, cetate sfântă! Căci nu vor mai intra în tine cel netăiat împrejur şi cel spurcat!

2 Scutură-te de pulbere, scoală-te, Ierusalime, cetate robită! Dezleagă funiile de pe grumazul tău, robită fiică a Sionului!

3 Căci iată ce spune Domnul: «Fără bani aţi fost vânduţi şi fără argint veţi fi răscumpăraţi».

4 Căci aşa zice Domnul Dumnezeu: «În Egipt pogorît-a poporul meu odinioară ca să-şi aibă sălaş; apoi Asiria l-a împilat fără cuvânt.

5 Şi acum ce să fac eu», – zice Domnul, – «când norodul meu a fost luat rob fără temei, când stăpânitorii lui strigă în semn de biruinţă», – zice Domnul, – «iară numele meu, necontenit, zi de zi, este defăimat?

6 Drept aceea să cunoască poporul numele meu, căci eu sunt cel care rostesc: iată-mă!»

7 Cât de frumoase sunt, pe munţi, picioarele solului care vesteşte pacea, care aduce solia de veste bună şi crăiniceşte mântuirea, grăind Sionului: «Dumnezeul tău este împărat!»

8 Toţi străjării tăi ridică glasul şi laolaltă strigă de veselie, de vreme ce ei văd cu ochii cum Domnul se întoarce în Sion.

9 Izbucniţi în chiote de veselie, voi mormane de dărâmături ale Ierusalimului, căci Domnul a mângâiat pe norodul său, a răscumpărat Ierusalimul!

10 Descoperit-a Domnul braţul său cel sfânt, în ochii tuturor popoarelor, şi toate marginile cele îndepărtate ale pământului vedea-vor mântuirea Dumnezeului nostru.

11 Plecaţi, plecaţi, ieşiţi de acolo! Nu vă atingeţi de lucru spurcat! Ieşiţi, curăţiţi-vă, voi cei care duceţi odoarele Domnului!

12 Dar nu ieşiţi buluc, nu plecaţi ca fugarii, căci înaintea voastră merge Domnul şi în urma voastră tot el, Dumnezeul lui Israil!

13 Şi să ştiţi că sluga mea va izbuti, va creşte mare şi va sta sus de tot.

14 Precum mulţi s’au spăimântat de el, – aşa de schimonosită era înfăţişarea lui încât chipul lui nu mai avea nici o asemănare omenească, –

15 Tot aşa va fi pricină de uimire pentru multe popoare; împăraţii îşi vor pune mâna la gură, căci văd acum ceea ce nu li s’a povestit şi înţeleg acum ceea ce n’au auzit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.