×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 50

Urmarea şi urcarea tot mai sus a învăţăturii.

1 Aşa zice Domnul: «Unde este cartea de despărţenie a mamei voastre, prin care eu am alungat-o? Sau care este datornicul meu, căruia eu v’am vândut pe voi? Că, iată, pentru fărădelegile voastre aţi fost vânduţi şi pentru păcatele voastre am alungat pe mama voastră.

2 Pentru ce, când veneam, nu găseam pe nimeni, şi când strigam, nimeni nu răspundea? Oare mâna mea este prea scurtă ca să vă pot mântui, sau n’am destulă putere ca să vă pot izbăvi? Prin certarea mea eu zvântez marea şi fluviile le prefac în pustiu; peştii din ele pier din lipsă de apă şi mor de sete.

3 Eu îmbrac cerul cu zăbranic şi îl acopăr cu veşmânt de jale.»

4 Domnul Dumnezeu mi-a dat mie limbă de ucenic, ca să ştiu să grăiesc celor desnădăjduiţi. În fiecare dimineaţă, el deşteaptă, deşteaptă urechea mea ca să ascult ca un ucenic.

5 Domnul Dumnezeu mi-a deschis mie urechi, şi eu nu m’am împotrivit şi nici nu m’am dat înapoi.

6 Spatele mele le-am dat spre bătăi şi obrazul meu spre pălmuire, şi faţa mea n’am ferit-o de ocara scuipărilor.

7 Şi Domnul Dumnezeu mi-a ajutat, şi n’am fost făcut de ocară. Pentru aceasta am şi întărit faţa mea ca o cremene, fiindcă ştiam că nu voi fi făcut de ocară.

8 Apărătorul meu este aproape. Cine vrea să se năpustească asupra mea? Să ne măsurăm împreună! Cine este protivnicul meu? Să se apropie de mine!

9 Iată, Domnul Dumnezeu îmi vine într’ajutor! Cine mă va osândi? Iată, ca un veşmânt vechi toţi se vor prăpădi şi molia îi va mânca!

10 Cine din voi se teme de Domnul să asculte de glasul slugii sale! Cel care umblă în întuneric şi este fără de lumină să nădăjduiască întru numele Domnului şi să se bizue pe Dumnezeul lui!

11 Voi toţi care aprindeţi focul şi pregătiţi săgeţi arzătoare, aruncaţi-vă în văpaia focului vostru şi în săgeţile pe care le-aţi aprins! Din mâna mea vi se va întâmpla aceasta; pe patul durerii vă veţi culca!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.