×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 48

Învăţătura de altădată, însă izvorîtoare în vremuri noi şi amestecate.

1 Ascultaţi acestea, voi cei din casa lui Iacob, care purtaţi numele lui Israil, voi cei care aţi ieşit din sămânţa lui Iuda; care vă juraţi pe numele Domnului şi vă lăudaţi cu Dumnezeul lui Israil, dar nu din inimă şi nu cu dreptate.

2 Căci voi purtaţi numele Cetăţii celei Sfinte şi vă bizuiţi pe Dumnezeul lui Israil al cărui nume este Domnul Savaot.

3 «Vestit-am din vremi străvechi cele ce erau să se întâmple; din gura mea au ieşit şi vi le-am dat de ştire; dintr’o dată le-am făcut şi ele gata au fost;

4 Fiindcă eu ştiu că tu eşti tare ca un drug de fier şi gâtul îţi este de aramă.

5 Ţi-am prezis aceasta mai nainte ca să se întâmple şi ţi le-am dat de veste, ca să nu zici: «Idolul meu le-a făcut, chipurile mele de piatră şi de fier le-au poruncit».

6 Tu ai auzit; priveşte acum toate acestea! De ce nu mărturiseşti? De aici înainte îţi voi împărtăşi lucruri noi, ţinute în taină, pe care nu le ştiai.

7 Ele sunt zămislite azi şi nu de altădată, şi mai înainte de ziua aceasta tu n’ai auzit nimic despre ele, ca să nu zici: «Iată, eu le ştiam!»

8 Nu, tu n’ai auzit şi nici n’ai ştiut, fiindcă pe atunci urechea ta nu era deschisă; căci eu ştiu cât eşti de necredincios şi că numele tău este: «fără credinţă din pântecele maicii».

9 Pentru numele meu îmi opresc mânia şi pentru slava mea îmi potolesc furia, ca să nu te prăpădesc.

10 Iată că te-am lămurit în foc, dar n’am găsit că eşti argint; te-am încercat în cuptorul de topit al nenorocirii.

11 Pentru mine, din pricina mea am făcut-o, căci cum voi îngădui ca numele meu să fie pângărit? Nimănui nu voi da slava mea!

12 Ascultă la mine, Iacobe şi tu Israile, pe care te-am chemat. Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă.

13 Mâna mea a întemeiat pământul şi dreapta mea a desfăşurat cerurile. Eu le chem şi iată ele stau de faţă.

14 Adunaţi-vă toţi şi ascultaţi! Care dumnezeu strein a prezis aceste lucruri? Acela pe care Domnul îl iubeşte va împlini voinţa sa împotriva Babilonului şi împotriva seminţiei Caldeilor.

15 Eu, eu am grăit şi l-am chemat, l-am adus şi i-am dat izbândă în calea lui.

16 Apropiaţi-vă de mine şi ascultaţi aceasta: De la început eu n’am grăit întru ascuns, de când s’a pornit totul de faţă eu am fost.» – Ci acum Domnul Dumnezeu mă trimite pe mine şi Duhul său. –

17 «Aşa grăieşte Domnul, Mântuitorul tău, Sfântul lui Israil: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te învaţă ceea ce-ţi este de folos şi te călăuzeşte pe calea pe care trebue să mergi.

18 Dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, fericirea ta ar fi fost asemenea unui fluviu şi dreptatea ta ca talazurile mării;

19 Atunci ar fi seminţia ta ca nisipul mării şi odraslele pântecelui tău ca pulberea pământului, şi nimic n’ar nimici şi n’ar mai şterge numele tău de dinaintea mea».

20 Ieşiţi din Babilon, fugiţi din Caldeea! Cu cântece de veselie! Vestiţi şi răspândiţi ştirea! Duceţi-o până la marginile pământului! Strigaţi: «Domnul a răscumpărat pe Iacob, sluga sa!»

21 Şi sete nu le-a fost în pustiul unde el i-a dus; căci apă a scos din stâncă. Despicat-a stânca şi apa a ţâşnit!

22 «N’au tihnă cei fără de lege», – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.