×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 47

Căderea Babilonului.

1 Pogoară-te şi stai în ţărână, fecioară, fiica Babilonului, stai pe pământ, fără tron, fiică a Caldeilor, căci gingaşă şi alintată nu te va mai numi nimeni!

2 Învârteşte la râşniţă şi macină făină! Dă-ţi la o parte vălul tău, ridică-ţi veşmântul tău, rămâi cu picioarele goale şi treci râurile,

3 Ca să se descopere goliciunea ta şi să se vază ruşinea ta! Mă voi răzbuna şi nu voi cruţa pe nimeni»,

4 Zice Mântuitorul nostru; Domnul Savaot este numele lui, Sfântul lui Israil!

5 Stai tăcută şi mai la întuneric, fecioara Caldeilor! Nimeni nu te va mai chema pe tine: stăpâna împărăţiilor.

6 Întărâtat am fost pe poporul meu: pângărit-am moştenirea mea şi am dat-o în mâna ta. Dar tu n’ai avut milă, şi chiar asupra bătrânilor apăsat-ai cu jug greu.

7 Şi tu îţi închipuiai: «Fi-voi pe veci stăpână!», dar niciodată n’ai cugetat şi de sfârşitul tău nu ţi-ai adus aminte!

8 Şi acum ascultă, tu cea crescută în plăceri, care stăpâneai fără de grijă şi ziceai în inima ta: «Nimeni alta nu este ca mine! Nu voi rămânea văduvă şi nu voi şti ce este lipsa de copii!»

9 Şi aceste două într’o clipă, în aceeaşi zi, vor da peste tine: lipsa de copii şi văduvia; şi te vor copleşi, în ciuda mulţimii farmecelor tale şi a puterii vrăjilor tale!

10 Întru fărădelegile tale tu nădăjduiai şi ziceai: «Nimeni nu mă vede!» Înţelepciunea ta şi ştiinţa ta te-au rătăcit, astfel că gândeai în inima ta: «Eu, şi nimeni alta nu este ca mine!»

11 Drept aceea, va veni peste tine o nenorocire pe care nu vei putea s’o împiedici şi te va izbi un prăpăd pe care tu nu vei şti să-l înlături, căci pe neaşteptate va da peste tine pieirea, fără să fi avut vreme s’o prevezi.

12 Ţine-te de fermecătoriile şi de multele tale vrăjitorii cu care te-ai strădănuit din tinereţe, poate îţi vor sluji, poate vei insufla temere.

13 Ai ostenit de atâtea întrebări şi de atâta cugetare! Să iasă la iveală şi să te izbăvească cei ce iscodesc cerurile şi întreabă stelele şi care, la fiecare lună nouă, spun ceea ce ţi se va întâmpla!

14 Dar iată-i ca pleava pe care o mistueşte focul! Aşa vor ajunge, şi de puterea flăcărilor nu vor scăpa, căci nu e un jăratec la care numai să se încălzească, sau o vatră ca să stea dinaintea ei.

15 Aşa se va întâmpla cu cei pentru care te-ai zbuciumat şi ai avut prieteşug din tinereţile tale. Fiecare îşi va vedea de treabă şi nimeni nu va putea să te mântuiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.