×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 45

Cirus împăratul, unsul Domnului şi unealta voinţei sale prea înalte.

1 Aşa zic eu, Domnul Dumnezeu, unsului meu Cirus, pe care îl ţin de mâna dreaptă, ca să dobor neamurile sub picioarele lui şi să dezleg cingătorile împăraţilor, şi să deschid uşile şi porţile înainte-i, ca ele să nu mai fie închise:

2 «Eu voi merge înaintea ta şi căile cele de munte le voi netezi; sfărâma-voi porţile cele de aramă şi zăvoarele cele de fier le voi rupe.

3 Şi îţi voi da ţie vistierii ascunse, bogăţii îngropate în pământ, ca să ştii că eu sunt Domnul Dumnezeul lui Israil cel care te-a chemat pe nume.

4 Pentru sluga mea Iacob şi pentru Israil alesul meu, te-am chemat pe nume şi am făcut de cinste numele tău, fără ca tu să mă ştii.

5 Eu sunt Domnul, şi nimeni altul! Afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, fără ca tu să mă cunoşti,

6 Ca să se ştie de la răsărit şi până la apus că nu este nimeni afară de mine! Eu sunt Domnul, şi nimeni altul!

7 Eu întocmesc lumina şi plămădesc întunericul; eu sunt cel ce urzeşte pacea şi aduce restriştea. Eu sunt Domnul care face toate acestea.

8 Picuraţi rouă de sus, voi ceruri, şi nourii să reverse ploaia dreptăţii! Pământul să-şi deschidă sânul ca să înflorească mântuirea şi dreptatea să-şi resfire mlădiţele! Eu, Domnul, am zidit toate acestea!

9 Vai de cel ce se ceartă cu Ziditorul său, el un hârb printre hârburile de pământ! Oare lutul zice olarului: «Ce te-ai apucat să faci?», sau lucrul către meşter: «Eşti cu mâinile moarte!»

10 Vai de cel ce zice părintelui său: «De ce ai adus copii pe lume?» şi către femeie: «De ce ai ajuns mamă?»

11 Aşa zice Domnul, Sfântul lui Israil şi ziditorul său: «Îndrăzniţi voi, oare, să mă întrebaţi despre cele viitoare şi să-mi daţi învăţătură în privinţa lucrului mâinilor mele?

12 Eu am zidit pământul şi eu am făcut oamenii de pe el. Mâinile mele au întins cerurile şi toată oştirea stelelor eu am orânduit-o.

13 Eu l-am ridicat, după planul dreptăţii mele, şi toate căile lui le voi netezi. El va zidi cetatea mea şi va libera pe robii mei, fără răscumpărare şi fără daruri», – zice Domnul Savaot.

14 Aşa zice Domnul: «Bogăţiile Egiptului şi câştigurile Etiopiei şi ale Sabeenilor cei înalţi la stat vor curge la tine şi ale tale vor fi; ei se vor ţine după tine, îţi vor sluji ţie în lanţuri şi vor cădea înaintea ta şi rugându-se vor zice: «Numai tu ai un Dumnezeu tare, şi nu este altul, nici un Dumnezeu afară de el.»

15 Cu adevărat tu eşti Dumnezeu ascuns; Dumnezeul lui Israil cel mântuitor!

16 Toţi rămân de ruşine şi se fac de ocară, laolaltă, toţi făuritorii de idoli se fac de râs.

17 Israil este mântuit de Domnul cu mântuire veşnică, şi nu se vor ruşina, nici de ocară nu se vor face în veac de veac!

18 Căci aşa zice Domnul cel ce a făcut cerurile, Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit; şi nu în deşert l-a făcut, ci ca să fie locuit: «Eu sunt Domnul, şi nimeni altul!»

19 N’am grăit acestea într’ascuns, undeva în vre-un colţ întunecos al pământului; şi nici n’am zis, fără nici un rost, neamului lui Iacob: «Căutaţi-mă!» Ci eu sunt Domnul cel ce grăieşte drept şi spune adevărul!

20 Adunaţi-vă şi veniţi, apropiaţi-vă cu toţii, cei rămaşi cu viaţă dintre neamuri, şi cugetaţi: Ce fără minte sunt cei ce duc după ei un idol de lemn şi se închină unui dumnezeu care nu mântueşte!

21 Vorbiţi, daţi pe faţă, ţineţi sfat între voi! Cine a vestit acestea de mai nainte? Cine, din vremuri vechi, le-a făcut cunoscute? Oare nu eu, Domnul, şi nici un alt Dumnezeu afară de mine? Dumnezeu drept şi izbăvitor nu este altul de cât mine!

22 Întoarceţi-vă către mine ca să vă puteţi mântui, voi cei ce locuiţi toate ţinuturile cele mai îndepărtate ale pământului! Căci eu sunt Dumnezeu tare, şi nu este altul! Jur pe mine însumi!

23 Din gura mea iese dreptatea şi nu-mi întorc cuvântul: înaintea mea tot genunchiul se va pleca; întru numele meu se va jura toată limba,

24 Şi va zice: «Numai în Domnul este dreptatea şi vârtutea! Către el vor veni, greu ruşinaţi, toţi cei ce s’au răzvrătit împotriva lui.

25 Întru Domnul se va îndreptăţi şi se va preamări toată seminţia lui Israil!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.