×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 39

Solia lui Merodac-Baladan.

1 În vremea aceea, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis scrisori şi un dar lui Iezechia, căci auzise că a fost bolnav şi s’a făcut sănătos.

2 Şi s’a bucurat pentru ele Iezechia şi a arătat solilor vistieria sa: argintul, aurul, mirezmele şi untdelemnul cel bun, şi toată strânsura lui de arme şi tot ce se afla în vistieriile sale, încât n’a rămas nimic în palatul lui şi în tot cuprinsul gospodăriei lui pe care Iezechia să nu-l fi arătat.

3 Atunci a zis proorocul Isaia către regele Iezechia: «Ce spuneau oamenii aceştia şi de unde au venit ei la tine?» Şi a răspuns Iezechia: «Au venit dintr’o ţară depărtată, din Babilon».

4 Şi l-a mai întrebat: «Ce au văzut în palatul tău?» Şi a zis Iezechia: «Au văzut toate câte sunt în gospodăria mea, încât n’a rămas nimic ca să nu le fi arătat în vistieriile mele».

5 Şi a zis Isaia către Iezechia: «Ascultă ceea ce grăieşte Domnul Savaot!

6 «Iată că vor veni zile, când tot ce au agonisit părinţii tăi până astăzi va fi dus în Babilon şi nu va rămânea nimic», – zice Domnul.

7 «Şi din feciorii care vor ieşi din tine şi-i vei naşte, de asemeni vor lua, să fie slujitori la curtea împăratului din Babilon!»

8 Şi a zis Iezechia lui Isaia: «Bun este cuvântul Domnului pe care l-ai grăit!» Căci, se gândea el: «Numai să fie pace necurmată în vremea domniei mele!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.