×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 38

Boala şi tămăduirea lui Iezechia.

1 În vremea aceea Iezechia s’a îmbolnăvit de moarte. Şi a intrat la el Isaia, fiul lui, Amos, şi i-a zis: «Aşa grăieşte Domnul: Pune rânduială în casa ta, căci vei muri şi vei isprăvi cu viaţa.»

2 Atunci s’a întors Iezechia cu faţa la perete şi s’a rugat Domnului:

3 «O, Doamne! Adu-ţi aminte că am umblat înaintea ta cu credinţă şi cu inimă curată, săvârşind ceea ce este plăcut înaintea ochilor tăi!» Şi a izbucnit Iezechia în hohote de plâns.

4 Şi a fost cuvântul Domnului către Isaia şi i-a zis:

5 «Du-te şi zi lui Iezechia: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: Ascultat-am rugăciunea ta, văzut-am lacrămile tale; iată, voi adăuga la viaţa ta încă cincisprezece ani.

6 Şi din mâna împăratului Asiriei te voi mântui pe tine şi cetatea aceasta şi voi ocroti-o.

7 Şi iată semnul care ţi se va da ţie de la Domnul că el va împlini cuvântul său.

8 Iată, voi întoarce înapoi umbra cu atâtea linii, pe care soarele le-a străbătut pe ceasornicul lui Ahaz, cu zece Unii.» Şi soarele s’a dat înapoi cu zece linii pe care le străbătuse.

9 Rugăciunea lui Iezechia, regele Iudei, când a căzut bolnav şi s’a tămăduit de boala lui.

10 «Atunci eu am zis: În miezul vieţii mele, trebue să mă pogor la porţile împărăţiei celor morţi; răpiţi mi-au fost anii ce-ar fi fost să mai trăiesc.

11 Nu voi mai vedea pe Domnul în pământul celor vii; şi oameni eu nu voi mai privi în lumea cea de răposaţi locuită.

12 Casa mea e doborîtă şi spulberată departe de mine, ca o colibă de ciobani. Ca un ţesător, făcut-am sul viaţa mea. El taie pânza vieţii mele din rostul iţelor! De dimineaţa până seara, tu ai sfârşit cu mine.

13 Strig după ajutor până dimineaţa. Ca un leu boala îmi sfărâmă oasele mele! De dimineaţa până seara, tu ai sfârşit cu mine!

14 Ca o rândunea, ca un cocor, aşa mă tânguesc; ca o porumbiţă, aşa guruesc de durere. Ochii mei se usucă tot căutând în sus. Doamne, sunt în mare cumpănă, nu mă lăsa!

15 Ce să mai grăiesc? El mi-a dat de ştire şi a şi îndeplinit-o! Tihnit voi petrece toţi anii vieţii mele cu toată amărăciunea sufletului meu!

16 Doamne! În tine stă nădejdea inimii mele! Tu ai pus la încercare viaţa mea, dar m’ai tămăduit şi mi-ai dat viaţă nouă.

17 Iată că amara suferinţă s’a schimbat în sănătate. Tu ai cruţat viaţa mea de adâncul mistuitor! Tu ai aruncat înapoia ta toate păcatele mele!

18 Căci iadul nu te va lăuda şi moartea nu te va proslăvi; cei ce se pogoară în mormânt nu mai nădăjduesc în harul său.

19 Cel viu, cel viu te laudă ca mine astăzi. Părinţii învaţă pe copii credincioşia ta.

20 Mântuiască-ne Domnul! Şi vom cânta din harfă, toate zilele vieţii noastre în templul Domnului!»

21 Şi a zis Isaia: «Luaţi o turtă de smochine şi întindeţi-o pe rană, ca să se lecuiască!»

22 Atunci a întrebat Iezechia: «Care va fi semnul că pot să mă sui iarăşi în templul Domnului?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.