×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 35

Fericita vreme a dezrobirii lui Israil; preamărirea păcii şi a prefacerilor viitoare.

1 Pustiul şi ţarina uscată să tresalte de bucurie! Bărăganul să se veselească şi să odrăslească, înflorind din belşug ca brânduşa de toamnă!

2 Şi de flori să se acopere şi să se bucure şi să izbucnească în chiote şi în cântecel Şi de măreţia Libanului să aibă parte şi de mândra podoabă a Carmelului şi a câmpiei Şaronului Vedea-vor strălucirea Domnului, privi-vor slava Dumnezeului nostru!

3 Drept aceea, înzdrăveniţi-vă, voi mâini istovite, şi întăriţi-vă, voi genunchi tremurători!

4 Spuneţi celor cu inimă şovăitoare: Fiţi bărbătoşi şi fără frică! Uitaţi-vă! Dumnezeul vostru vine! Răzbunarea vine şi răsplata lui Dumnezeu! El însuşi vine să vă aducă mântuirea!

5 Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi se vor destupa.

6 Atunci sări-va şchiopul ca cerbul şi limba celui mut va tresălta dezlegată. Atunci izvoare de apă ţâşni-vor în pustie şi şivoaie în bărăgan.

7 Atunci ţinutul ars de soare se va preface în heleşteu şi ogorul însetat în şirag de izvoare; prin locurile unde se adăposteau şacalii va fi şes, cu trestie şi cu papură.

8 Şi va mai fi acolo o cale înaltă, un drum care se va numi «Drumul sfânt»; nimeni necurat nu va călca pe el, căci va fi numai dramul poporului meu. Cine va umbla pe calea aceasta, fie el şi sărac cu duhul, nu se va rătăci.

9 Nici un leu nu se va dovedi, acolo, nici o fiară sfâşietoare nu va călca pe drum, nimic din toate acestea nu va fi; ci numai cei mântuiţi vor umbla pe calea aceea.

10 Căci pe ea vor veni înapoi cei răscumpăraţi de Domnul şi se vor întoarce în Sion, cu cântări şi cu jocuri; veşnică veselie va încununa fruntea lor. Voie bună şi bucurie trainică vor dobândi, iar întristarea şi suspinarea fugi-vor de la ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.