×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 34

Judecata neamurilor închipuită în osândirea Edomului.

1 Apropiaţi-vă, voi neamuri, şi ascultaţi, şi, voi popoare, luaţi aminte; să asculte pământul şi plinătatea lui, lumea şi toate odraslele ei!

2 Căci întărâtat este Domnul împotriva noroadelor, aprins de mânie împotriva oştirii lor. El le dă pieirii şi hotărăşte pentru ele zi de măcel.

3 Morţii lor fi-vor aruncaţi pe câmp, stârvurile lor greu vor mirosi şi de sângele lor munţii se vor topi şi se vor desface toate colinele.

4 Cerurile se vor strânge ca un sul de carte şi toată oştirea lor va cădea, cum cad veştedele frunze de viţă şi cele de smochin.

5 Căci de mânie s’a îmbătat în ceruri sabia Domnului şi iată că peste Edom coboară şi peste norodul hărăzit pedepsei.

6 Şi sabia Domnului este plină de sânge şi sătulă de grăsime, de sânge de miei şi de ţapi, de grăsimea rărunchilor de berbeci. Căci Domnul grămădeşte jertfe la Bosra şi mare măcel în ţara lui Edom.

7 Bivolii vor cădea, împreună cu ei şi boii cu taurii. Şi pământul se va îmbăta de sângele lor şi pulberea se va plămădi cu grăsime.

8 Căci aceasta este ziua de răzbunare a Domnului, an de răsplătire pentru pricina Sionului!

9 Râurile în păcură se vor preface şi pulberea în pucioasă. Ţara lui, prefăcută în păcură, va arde zi şi noapte.

10 Niciodată nu se va mai stinge în veci de veci şi din neam în neam înălţa se-vor văpaia şi fumul. Pe veci pustiu el va rămânea şi nimeni pe-acolo nu va mai trece.

11 Pelicanul şi ariciul se vor sălăşlui acolo; bufniţa şi corbul vor fi la ei acasă. Şi Domnul va întinde peste el frânghia nimicirii şi cumpăna pustiirii.

12 Nu va mai fi acolo nici un regat, ca ei să sue pe tron un rege, şi toţi voevozii lui vor fi daţi pieirii.

13 În palatele lui spini se vor înălţa; urzici şi scaieţi: în turnurile dărâmate. Sălaşul şacalilor aici va fi, şi adăpostul struţilor.

14 Acolo se vor întâlni pisici sălbatice şi câini, şi făpturi omeneşti cu chip de ţap avea-vor acolo clicul lor. Acolo zăbovi-vor ielele şi stafiile şi-şi vor face locul de odihnă.

15 Acolo şarpele cuibul îşi va face, ouă va pune în el, va cloci şi va scoate pui, la umbra dărâmăturilor. Acolo se vor strânge vulturii, stoluri-stoluri.

16 Cercetaţi cartea Domnului şi citiţi că nimic din toate acestea nu lipseşte, căci gura Domnului a poruncit şi suflarea lui le-a adunat.

17 El singur a aruncat sorţii şi mâna lui, cu funia, pământul le-a împărţit. Pe veci ei stăpâni-l-vor şi în el vor locui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.