×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 31

Nădejdea în ajutorul Egiptului este deşartă.

1 Vai de cei ce se pogoară în Egipt după ajutor şi se bizuesc în caii lor şi în mulţimea carelor îşi pun nădejdea şi în puzderia călăreţilor, dar nu-şi îndreptează privirea către sfântul lui Israil şi nu întreabă pe Domnul.

2 Dar el este destul de înţelept ca să abată prăpădul şi nu-şi ia înapoi cuvintele. El se ridică împotriva casei celor fără de lege şi nu sprijineşte pe cei ce săvârşesc păcate.

3 Egiptul este om şi nu Dumnezeu, caii lui sunt carne şi nu duh. Când Domnul îşi va întinde mâna sa, ocrotitorul se va împiedica şi ocrotitul va cădea, şi amândoi împreună vor pieri!

4 Căci iată ce mi-a grăit Domnul: «Precum leul şi puiul de leu răcnesc când au înhăţat prada, şi împotriva lor se adună toată ceata ciobanilor, dar ei nu se înfioară şi nu se clintesc nici de zbieretele, nici de mulţimea care-i înconjoară, tot aşa Domnul Savaot se va pogorî să se războiască pe muntele Sionului şi pe colina lui.

5 Ca păsările care se rotesc deasupra cuibului, aşa Domnul Savaot va ocroti Ierusalimul, îl va acoperi, îl va apăra, îl va cruţa şi îl va scăpa.

6 Întoarceţi-vă cu pocăinţă la acela de la care aţi căzut atât de adânc, feciori ai lui Israil!

7 În vremea aceea, fiecare din voi veţi urgisi idolii de argint şi cei de aur pe care i-aţi făcut cu mâinile voastre vinovate.

8 Şi Asiria va cădea în sabie, dar nu în sabie omenească, şi nu sabia omenească va mânca-o. Va rupe-o la fugă de dinaintea săbiei, iar oştenii ei vor fi duşi în robie!

9 Şi stânca ei se va topi de spaimă şi principii ei vor fugi de sub steag», – zice Domnul, care-şi are vatra sa în Sion şi cuptorul său în Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.