×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 3

Mari neorânduieli şi grele nelegiuiri în Ierusalim.

1 Ci să ştiţi că Domnul Dumnezeul Savaot va lipsi Ierusalimul şi Iuda de orice sprijin şi orice ajutor, orice rost de pâine şi orice rost de apă:

2 Viteazul şi omul de luptă, judecătorul şi proorocul, prevestitorul şi bătrânul,

3 Căpetenia oştirii şi fruntaşii, sfetnicul şi meşterul, fermecătorul şi ghicitorul…

4 Şi voi pune pe copii căpetenii peste ei şi nerozii vor domni peste ei;

5 Oamenii se vor necăji unii pe alţii, fiecare pe aproapele său: copilul va hărţui pe cel bătrân şi cel mojic pe cel de neam bun.

6 Unul va apuca pe altul, în casa tatălui său şi va zice: «Tu tot mai ai o haină! Vino şi fii voevod peste noi, şi această paragină să intre sub stăpânirea ta»!

7 Însă celălalt îi va răspunde, în ziua aceea: «Nu vreau să fiu tămăduitor! Nu am în casa mea nici pâine, nici haină; nu mă faceţi căpetenia poporului!»

8 Ierusalimul va ajunge paragină şi Iuda gata să cadă, căci limba lor şi gândurile lor ţintesc împotriva Domnului, ca să înfrunte ochii măririi sale.

9 Înfăţişarea lor trufaşă mărturiseşte împotriva lor, căci ei se laudă cu păcatele lor ca Sodoma, în loc să le ascundă. Vai lor, căci şi-au pricinuit singuri pieirea lor!

10 Fericit este omul drept, căci îi va merge bine şi de rodul faptelor sale se va bucura.

11 Vai de cel rău, căci rău îi va merge şi răutatea faptelor sale pe el îl va ajunge!

12 Poporul meu este păstorit de nerozi şi de dezmetici şi cămătarii îl stăpânesc. Poporul meu! Cârmuitorii tăi te rătăcesc şi te răzleţesc de calea pe care să mergi!

13 Domnul se scoală la judecată şi e gata să judece pe poporul său.

14 Domnul începe judecata cu bătrânii şi cu voevozii poporului său: «Voi, voi aţi pustiit via mea, şi prada luată de la cei sărmani se află în casele voastre!

15 Pentru ce aţi călcat în picioare pe poporul meu şi aţi zdrobit fără milă pe cei sărmani?» – zice Domnul Dumnezeu Savaot.

16 Şi mai zice Domnul: «Fiindcă fiicele Sionului sunt mândre şi umblă ţanţoşe şi cu priviri galeşe şi cu paşi alintaţi, şi zăngănind lanţujelele de la picioarele lor,

17 Domnul va pleşuvi cosiţa fiicelor Sionului şi va dezveli goliciunea lor.

18 În ziuna aceea, va lua Domnul toate podoabele: inelele, sorii, lunişoarele,

19 Cerceii, brăţările, vălurile,

20 Turbanele, lanţujelele de la picioare, brâiele, mirezmele, talismanele,

21 Inelele de pus în degete şi în nări,

22 Veşmintele de sărbătoare, mantiile, şalurile, pungile,

23 Veşmintele de văl, cămăşile, legăturile de pe frunţi şi tunicile.

24 Atunci va fi în loc de mirezme, putreziciune, şi în loc de brâie, frânghie, şi în loc de cosiţe împletite, chelie, şi în loc de veşminte scumpe de porfiră, sac, şi în loc de frumuseţe, semne făcute cu fierul roşu.

25 Vitejii Sionului vor cădea în ascuţişul săbiei şi războinicii lui pe câmpul de război.

26 Porţile sale vor scârţâi şi se vor jăli. Şi jăfuită, ea va fi grămadă pe pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.